Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles. Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Euroopa Komisjoni konverents „Teadusuuringud ja innovatsioon – kujundamas meie tulevikku“
03.07.17 Brüssel, Belgia
Euroopa Komisjon korraldab konverentsi „Teadusuuringud ja innovatsioon – kujundamas meie tulevikku“, mis toob kokku 700 sidusrühma ja huvitatud osalejat, et arutada teadusuuringute ja innovatsiooni rolli Euroopa tulevikus. Pascal Lamy, kes juhib kõrgetasemelist ekspertrühma, kes nõustab Euroopa Komisjoni ELi teaduse ja innovatsiooni investeeringute maksimaalse mõju osas, esitab Horisont 2020 vahehindamise tulemuste raames rühma visiooni ja soovitusi tulevikuks. Konverentsil arutatakse kõrgetasemelise ekspertrühma soovitusi, toimub interaktiivne paneeldiskussioon läbimurdelistest ideedest ja käivitatakse sidusrühmade konsultatsioon järgmise raamprogrammi jaoks. Esinejate seas on Nobeli preemia laureaadid, tööstuse esindajad, tippteadlased ja –innovaatorid, poliitikud, ühiskonnategelased ning ka noored. Nad arutavad publikuga, kuidas teadus ja innovatsioon võivad majandust muuta ja ühiskonda parandada.

Research & Innovation – shaping our future The conference “Research & Innovation – shaping our future”, hosted by Research, Science and Innovation Commissioner Carlos Moedas, will bring together policymakers from EU institutions, nearly 700 stakeholders and interested actors to discuss the role of research and innovation for Europe’s future. Pascal Lamy, the chair of the High Level Group on maximising the impact of European research and innovation programmes, will present the Group’s vision and recommendations for the future, based on the results of the interim evaluation of Horizon 2020. The conference will build further momentum for research and innovation as an investment for our future by:

 • Discussing the recommendations of the High Level Group
 • Debating game-changing ideas in an interactive panel format
 • Launching the stakeholder consultation for the successor framework programme.

Visionary speakers will include Nobel Prize winners, captains of industry, researchers and innovators at the frontier of progress, politicians and movers and shakers in society but also youngsters who have expectations for the(ir) future. They will discuss with the audience how research and innovation could transform our economy and improve our society.

Luksemburgi TA büroo Brüsselis LUXCORi esimene iga-aastane üritus
03.07.17 Brüssel, Belgia
Luksemburgi TA büroo Brüsselis LuxCOR korraldab 3. juuli õhtul, Euroopa Komisjoni konverentsi „Teadusuuringud ja innovatsioon – kujundamas meie tulevikku“ järgselt, oma esimese iga-aastase ürituse. Esinejate seas on Euroopa Teadusnõukogu president Jean-Pierre Bourguignon ja Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor Robert-Jan Smits. Üritus pakub võrgustumise võimalust, Luksemburgi veinide degusteerimist ja grillimist.

(First) LUXCOR annual BBQ I am very pleased to invite you to LUXCOR’s first annual event! The registration is open: https://luxcorbbq.eventbrite.com Some of us will be the whole day at the EC stakeholder conference (Research & Innovation – shaping our future) which ends at 6:30pm. Don’t miss our Luxembourg wine tasting starting at 7pm sharp ! Draft agenda: 7:00pm – 7:45pm: Welcoming & Luxembourg wine tasting 7:45pm – 8:00pm: A few words about LUXCOR & Luxembourg RDI 8:00pm – 10:00pm: Networking, drinks & BBQ Special guests are Professor Jean-Pierre Bourguignon (ERC President, European Commission) and Robert-Jan Smits (Director-General, DG RTD, European Commission).

Esimene Human Brain Project’i töökoda „Aju mõistmine: neurobioloogia laiemale kuulajaskonnale
03.-05.07.17 Innsbruck, Austria
Human Brain Project’i interaktiivse töökoja „Aju mõistmine: neurobioloogia laiemale kuulajaskonnale“ eesmärk on anda praktilisi teadmisi neuroteaduse alus- ja translatiivsete uuringute kohta laiemale kuulajaskonnale, mitte ainult erialaspetsialistidele. Teemad varieeruvad neuroanatoomiast ja neurofüsioloogiast kuni käitumiseni. Loengutele ja seminaridele lisaks on laborite külastused, praktiline töö ja avatud arutelud. Töökojas osalemiseks on vaja esitada taotlus. Üritus on avatud kõikidele tudengitele ja varajastele järeldoktorantidele. Eriti on oodatud noored naisteadlased.

1st HBP Curriculum workshop series – Understanding the brain: Neurobiology for non-specialists The aim of this interactive workshop is to provide practical insights into basic and translational neuroscience research for interested non-specialists. The topics addressed range from essential neuroanatomy and neurophysiology, over IPS cells, to networks and behaviour. Plasticity and modulation of networks and signal transmission under physiological (like learning and memory) and pathological situations (like addiction, epilepsy or neurodegeneration) will form an essential part. Lectures and tutorials will be accompanied by lab visits, practical work and an open discussion round. Experts in functional neuroanatomy, neurobiochemistry, neuropharmacology and psychiatry from Medical University Innsbruck (Austria), the Allen Institute for Brain Science (USA) and the Human Brain Project (HBP) will be available on site. This workshop is open to the whole student community and early post-docs upon application. Applications from young female investigators are highly encouraged.  

Teadusuuringute Ühiskeskuse iga-aastane konverents „Tõenditel põhinev poliitika faktijärgses maailmas“
26.09.17 Brüssel, Belgia
Teadusuuringute Ühiskeskus korraldab iga-aastast konverentsi „Tõenditel põhinev poliitika faktijärgses maailmas“, mille eesmärk on teha konkreetseid soovitusi edukatele tõenduspõhistele poliitikat kujundavatele asutustele, protsessidele ja isikutele. Majandusteadlastel, psühholoogidel, filosoofidel, sotsioloogidel ja loodusteadlastel on võimalus pidada avatud diskussiooni praktiseerivate poliitikute, poliitikakujundajate ja ajakirjanikega. Lisaks kõnedele ja diskussioonidele juhtivate teadlaste ja poliitikute vahel on osalejatel võimalik esinejatega suhelda rakenduse kaudu ning kohtuda nendega näost näkku pärast sessioone.

Annual Conference of the Joint Research Centre – EU4FACTS: Evidence for policy in a post-fact world The conference aims to produce a set of clear recommendations for successful evidence-informed policy making institutions, processes and individuals. It will offer a frank encounter between leading experts from the fields of science, policy and media. Economists, psychologists, philosophers, sociologists and natural scientists will have an opportunity to have an honest, public discussion with practising politicians, policymakers and journalists. In addition to listening to speeches and discussions between leading scientists and politicians, the participants will have a possibility to interact with the speakers via live apps during sessions, as well as meet them in person during dedicated time slots after each session.

Kuues Euroopa ettevõtluse TAI konverents CONCORDi 2017
27.-29.09.17 Sevilla, Hispaania
CONCORDi on kaks korda aastas toimuv ettevõtluse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) konverents. Korraldajateks on Teadusuuringute Ühiskeskus ja OECD. Ürituse eesmärk on määrata kindlaks teadusuuringute, ettevõtete ja poliitika väljakutsed selles valdkonnas järgmise kümne aasta jooksul ja anda juhiseid ELi tööstuse teadus- ja innovatsioonipoliitika tegevuskavaks. Konverentsil tutvustatakse ja arutatakse ettevõtluse TAI-le ja tehnoloogilisele arengule asjakohaseid teoreetilisi ja empiirilisi panuseid.

6th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2017 27-29 September 2017, Seville, Spain CONCORDi 2017 is the bi-annual European Conference on Corporate R&D and Innovation. Organised by the Joint Research Centre in association with the OECD, CONCORDi 2017 aims to identify the research, business and policy challenges in this area for the decade to come, and to provide guidance to the EU industrial research and innovation policy agenda. On occasion of its tenth anniversary, CONCORDi 2017 aims to present and discuss both theoretical and empirical contributions relevant to corporate R&D, innovation and technological advancement.

Konverents „Sotsiaalne innovatsioon – tuleviku teadusuuringud ja poliitika: tervikliku innovatsioonipoliitika poole“ 24.-25.10.17 Brüssel, Belgia
Konverents „Sotsiaalne innovatsioon – tuleviku teadusuuringud ja poliitika: tervikliku innovatsioonipoliitika poole“ on 2017. aasta üks olulisemaid sotsiaalse innovatsiooni üritusi. Konverentsi eesmärk on uurida sotsiaalse innovatsiooni teadus- ja innovatsioonipoliitika tulevikku tuues kokku juhtivad sotsiaalinnovaatorid, akadeemikud ja poliitikud, et arutada:

 • Kontseptualiseerimise hetkeolukorda ja sotsiaalse innovatsiooni tegemist globaalses mastaabis;
 • Meetodeid ja häid tavasid soovitud sotsiaalsete muutuste elluviimiseks;
 • Ressursse ja vahendeid sotsiaalse innovatsiooni protsesside tõhusamaks muutmiseks;
 • Sotsiaalse innovatsiooni tavade, poliitikate ja uuringute rahvusvahelist võrdlust.

Konverentsi korraldavad 7. raamprogrammi rahastatud projekt SI-DRIVE (ingl. Social Innovation – Driving Force of Social Change, one project under the Horizon 2020 Programme), Horisont 2020 rahastatud projekt SIC (ingl. Social Innovation Community), Belgia Flaami Kuninglik Teaduste ja Kunstide Akadeemia ja Horisont 2020 riiklike kontaktpunktide võrgustik NET4SOCIETY.

Conference “Social Innovation – Research and Policy of the Future: towards a comprehensive innovation policy” The conference, titled “Social Innovation – Research and Policy of the Future: towards a comprehensive innovation policy” on 24th and 25th October in Brussels, is going to be one of the key events on social innovation in the year 2017. It is planned to explore the future of social innovation research and policy by bringing together leading social innovators, academics and politicians to discuss: – the state-of-the-art of conceptualising and doing social innovation on a global scale; – methods and good practices to create desirable social change; – resources, means and levers making social innovation processes effective; and – an international comparison of social innovation practices, policies and research. The conference is hosted by one project under the EU 7th Framework Programme, SI-DRIVE – Social Innovation – Driving Force of Social Change, one project under the Horizon 2020 Programme, SIC – Social Innovation Community, the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts and NET4SOCIETY, a network of National Contact Points in Horizon 2020.

IKT taotlejate päev 2017
09.-11.11.17 Budapest, Ungari
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) taotlejate päev 2017 on võrgustikuüritus, mis edendab Euroopa IKT teadusuuringuid ja innovatsiooni ning keskendub IKT teemade taotlusvoorudele Horisont 2020 2018-2020 tööprogrammis. Üritus pakub unikaalset võimalust luua partnerlusi õppejõududega, teadlastega, tööstuse sidusrühmadega, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega ja valitsustega üle kogu Euroopa. Programm:

 • Võrgustumissessioonid, kus potentsiaalsed taotlejad esitavad oma projektiideesid, vastavalt 2018-2020 tööprogrammi sammastele ja teemadele;
 • Infotunnid taotluste koostamiseks ja esitamiseks;
 • Infostendid Horisont 2020 2018-2020 tööprogrammi IKT teemadest ja taotlusvoorude sisust:
 • Euroopa Komisjoni infopunkt sündmuse sisu ja logistika jaoks;
 • Kohtumispaigad inimestele, kes on huvitatud samadest uuringuteemadest;
 • Avarad ruumid mitteametlikuks võrgustumiseks ja kahepoolseteks kohtumisteks osalejate vahel;
 • Ideal-Ist’i korraldatavad töötoad ja Face2Face partnerlusüritus.

ICT Proposers’ Day 2017 ICT Proposers’ Day 2017 will take place on 9 and 10 November in Budapest, Hungary. This networking event centres on European ICT Research & Innovation with a special focus on the Horizon 2020 Work Programme for 2018-20. An opening ceremony and social event will take place on November 8. The event will focus on the 2018 Calls for Proposals of the Horizon 2020 Work Programme in the field of Information & Communication Technologies. It will offer an exceptional opportunity to build quality partnerships with academics, researchers, industrial stakeholders, SMEs and government actors from all over Europe. The programme will include:

 • Networking sessions where potential proposers present their project ideas, organised according to the Pillars and Topics of the Work Programme 2018-20;
 • Information sessions on how to prepare and submit a proposal;
 • Information stands on the ICT-related topics of the Work Programme 2018-20 and the content of the calls for proposals;
 • A European Commission information desk to supply information on the content and logistics of the event;
 • Booths, organised by village, which serve as meeting points for people interested in the same research topics;
 • Ample space for informal networking and bilateral meetings between participants.
 • Workshops and Face2Face Brokerage organised by Ideal-Ist.

Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ infonädal
14.-17.11.17 Brüssel, Belgia
Euroopa Komisjoni teadusuuringute rakendusamet, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ning põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat korraldavad Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ valdkonnas infonädala. Lisaks infopäevale antud valdkonna uue 2018-2020 tööprogrammi kohta ning partnerlusüritusele toimub nädala jooksul kõrgetasemelisi levitamise ja poliitika üritusi ning biomajanduse küla, kus tutvustatakse antud valdkonna projekte ja algatusi. Infonädal on korraldatud järgnevalt:

 • 14. novembril on Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ infopäev.
 • 15. novembril on Horisont 2020 ühiskonnaprobleemi „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“ partnerlusüritus.
 • 16. novembril on Horisont 2020 biomajanduse päev.
 • 17. novembril on Horisont 2020 digiteerimise päev.

Infonädala täpsemad detailid selguvad hiljem. Üritusel osalemiseks on vaja registreerida. Registreerimine avaneb septembris.

Horizon 2020 Societal Challenge 2 Infoweek including high-level policy events The Research Executive Agency (REA), the Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD) and the Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI) of the European Commission are co-organising an Info Week on Horizon 2020 Societal Challenge 2  (SC2) ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’. The usual SC2 Info Day on the new SC2 Work Programme for 2018-2020 and a related brokerage day will be complemented by two high level dissemination and policy events and a bioeconomy village highlighting SC2 projects and initiatives. Compulsory registration for these events will open in September.

Eelteade: Euroopa avatud teaduspilve pilootfaasi esimene sidusrühmade kaasamise üritus
28.-29.11.17 Brüssel, Belgia
Euroopa avatud teaduspilve pilootprojekti esimene sidusrühmade kaasamise üritus annab võimaluse erinevate sidusrühmade gruppide esindajatel ja ekspertidel esitada oma seisukohti tulevase Euroopa avatud teaduspilve arengu esimeses faasis. Avatud teaduspilve sidusrühmade hulka kuuluvad teadust edendavad organisatsioonid, akadeemilised asutused, teadusraamatukogud, teadust rahastavad organisatsioonid, andmete varustajad, e-infrastruktuurid, akadeemilised ühendused, teadusringkonnad ja ettevõtted. Mõlemal päeval esinevad kõrgetasemelised esindajad poliitikast ja valitsusest. Programmis on ka mitmeid interaktiivseid paralleelsessioone, et analüüsida konkreetseid plaane ja tegevusi projekti viie samba – valitsemine, poliitika, koostalitlusvõime, oskused ja teenused – arendamiseks. 5 teadusprototüübil, mis on juba kaasatud Euroopa avatud teaduspilve pilootfaasi, on esimest korda võimalus oma töid esitada laiemale ja avalikule publikule. Samuti antakse viimases avatud taotlusvoorus valitud 30-le kandidaadile võimalus arutada oma tegevuste konkreetset rakendamist projekti raames. Samas kohas korraldatakse ka digitaalsete infrastruktuuride teaduskonverentsi (DI4R2017) 30.11-01.12.17. Rohkem infot programmi, esinejate ja registreerimise kohta selgub hiljem.

Save The Date – EOSCpilot 1st Stakeholder Engagement Event The EOSCpilot project is excited to announce its 1st Stakeholder Engagement event, which will take place at the SQUARE in Brussels on the 28th and 29th November 2017. This promises to be an extremely interactive gathering of representatives and experts from the numerous stakeholder groups that drive the project, enabling them to have their voice in the first phase of development of the future European Open Science Cloud. EOSCpilot stakeholders include research-producing organisations, academic institutions and research libraries, research-funding bodies, data providers, e-infrastructures, learned societies, research communities and enterprise. Both days will include plenary sessions with high-level policy and governance representatives. The programme also foresees a series of truly interactive parallel sessions to analyse the specific plans and actions for the evolution of the five pillars of the project: governance, policy, interoperability, skills and services. The five Science demonstrators already involved in EOSCpilot will have the first chance to present their work carried out to a broader and more public audience. The selection of the 30 applicants to the last Open Call will also have occasion to discuss the concrete application of their activities within the framework of the project. The second edition of the Digital Infrastructures for Research Conference (DI4R2017) will be co-located with the EOSCpilot Stakeholder event, on the 30th of Nov-1st of Dec 2017 at the same venue. SAVE THE DATE and Stay tuned to find out more on the agenda, speakers and registration.

 

Koostajad
Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht
kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör
annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud