BONUS programmi sümpoosion “Läänemere elusvarude teaduspõhine säästlik majandamine” on osutunud väga populaarseks!

22. mail lõppes ettekannete teeside esitamine esimesele BONUS programmi sümpoosionile – korraldajatele laekus 108 esinemissoovi! Eesti eesistumise ajal toimuv sümpoosion leiab aset 17.-19. oktoobril 2017 Tallinnas.

Konverentsil sünteesitakse olulisemad uued teadmised Läänemere bioloogilise mitmekesisuse aegruumilisest dünaamikast, jagatakse uusi teadmisi meie olulisemate töönduskalade – tursa, heeringa, kilu ja lesta ökoloogiast ning arutletakse mere elusvarude seisundi hindamise uute ja edasiarendatud metoodikate ning vahendite üle. Uute teadmiste ja teadustulemuste rakendamise vajadused, võimalused ja viisid loodusvarude säästvaks majandamiseks, keskkonnakaitseks ning meremajanduse tegevuskavasse on teemaks poliitikale pühendatud paneeldiskussioonis.

BONUS programmi sümpoosioni “Läänemere elusvarude teaduspõhine säästlik majandamine” korraldajateks on Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, BONUS programm ja Eesti Teadusagentuur koostöös Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukoguga (ICES). Üritus toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperioodi raames.

Ürituse pidevalt täienev info ja osavõtuks registreerumise vorm on kättesaadavad aadressil www.bonus-inspire.org/symposium/sessions

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris
Maria Habicht
maria.habicht@etag.ee 

Kommenteerimine on suletud