Stipendiumiprogramm noorteadlastele

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides.

Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkonnaga Eestis või Euroopa Liidus.

Valik keskkonnaga seotud teemasid: keskkonnakaitse, veemajandus, looduskaitsealad, bioloogia, geoloogia, jäätmekäitlus, põllumajandus vs keskkond, taastuvenergiaallikad, kütuste termiline muundamine, energeetiliste seadmete efektiivsuse tõstmine, hoonetehnika (HVAC), passiivmajad, jõuallikate efektiivsuse tõstmine, seadmete automaatika parendamine, keskkonnaga seotud seadusandlus, linnaplaneerimine jne. Seega väga paljud erinevad erialad, mida saab keskkonnateemaliste eesmärkidega siduda.

DBU abistab vajadusel stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumi võib taotleda nii inglise kui saksa keeles. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.

Kriteeriumid taotlejale:

o Magistriõpe lõpetatud taotluse esitamise tähtajaks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat
tagasi;
o Vanus mitte üle 30 aasta;
o Eesti kodakondsus;
o Alaline elukoht Eestis;
o Tõend keeleoskuse kohta (saksa keelt võib omandama hakata ka pärast positiivse otsuse saamist).
On-line taotlusi võetakse tänavu vastu 01.05. – 01.08.2017. a aadressil https://www.dbu.de/2607.html
Taotlemisel tuleb esitada kas inglise või saksa keeles:

o CV;
o Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk);
o Kõrgkooli diplomi koopia;
o Juhendaja soovituskiri;
o Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas taotlemise ajal)
Täpsem info stipendiumi kohta:

https://www.dbu.de/2575.html
Anne Kivinukk
etalon2020@gmail.com
Tel: + 372 5523290

Tõnis Kattel
toniskat@hot.ee

Kommenteerimine on suletud