Teaduse populariseerimise projektikonkursile laekus 148 taotlust

Veebruaris välja kuulutatud teaduse populariseerimise projektikonkursile laekus 148 taotlust kogusummas ligi 1,2 miljonit eurot, mis on enam kui  seitse korda rohkem, kui konkursi 155 000 euro suurune eelarvemaht võimaldab rahastada. Tiheda konkursi tulemused tehakse teatavaks aprilli lõpus.

Kategooriate lõikes esitati kõige rohkem projekte – 63 – õpilastele ja üliõpilastele suunatud ürituste, teaduspäevade, konkursside ja konverentside korraldamiseks; järgnesid õpiotstarbeliste audiovisuaalsete materjalide koostamine 30 projekti ja muude teadust populariseerivate ürituste ja tegevuste läbiviimine 31 projektiga. Avalikkusele suunatud ürituste, teaduspäevade, konkursside ja konverentside korraldamise kategoorias esitati 18 projekti, näituste korraldamiseks ja väiksemahuliste eksponaatide soetamiseks 6 projekti.

Projektikonkursi kaudu on varasematel aastatel toetust saanud näiteks koolid, ülikoolid, muuseumid ja teised asutused, mis on viinud läbi teadusvaldkondi tutvustavaid tegevusi eriilmelistele teadushuviliste kogukondadele.

Möödunud aastal toetati ajakirja Horisont digiteerimist, Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogilisi õppevideosid,  võistlust Teaduslahing ja First Lego League programmi lasteaedades. Koolidesse on jõudnud oma valdkonda tutvustama „Rändav Bioklass“ ja „Lahe geograafiatund“.  Korraldatakse teaduspäevi ja –konverentse.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Rohkem infot toetatud projektidest:  http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/rahastatud-projektid/

 

Lisainfo: Katrin Saart, tel  7300 378 või e-post  katrin.saart@etag.ee

Kommenteerimine on suletud