India ja Euroopa teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni koostöö rahastajad kohtuvad Roseni tornis

27.-28. märtsil kogunevad Tallinnasse India ja Euroopa teadus- ja innovatsioonikoostööd rahastavate organisatsioonide esindajad. Tegemist on EL ERA-NET partnerlusest alguse saanud initsiatiiviga, mille peamiseks eesmärgiks on omavahel kokku leppida tulevaste ühiste konkursside teemad ning rahastamise tingimused. Alates 2010. aastast on läbi viidud kaheksa ühiskonkurssi, mida on rahastanud 17 Euroopa ning kaks India organisatsiooni. Senini on teadusprojektide eelarve olnud kokku 20 miljonit eurot.

Tänavusel koosolekul toimub põhiarutelu järgmistel teemadel:

–       ühiskonkursside ja seega mitmepoolse koostöö jätkamine ka peale Euroopa Komisjoni poolse rahastuse lõppemist. Koosoleku lõpus tahetakse kõigilt osalejatelt selget vastust, mis mahus nad on valmis järgmisi konkursse rahastama ning kui suures mahus nad saavad panustada konkursi ettevalmistamisse ning läbiviimisse

–       värskendatakse oma teadmisi India-EL koostöö arengutes ning arutatakse, mida soovitada märtsis toimuva EL-India tippkohtumise osalejatele.

Kohtumisest võtavad osa 21 rahastava organisatsiooni esindajad 14 riigist.

Alates 2017. aastast on Eesti Teadusagentuur see organisatsioon, kes hakkab läbi viima nii teadus- kui ka innovatsiooni ühiskonkursse. See ülesanne võetakse üle Prantsusmaa (ja Euroopa) suurimalt teadusorganisatsioonilt CNRSilt (Centre national de la recherche scientifique). Hetkel toimub ETAgi ja CRNSi vahel intensiivne teadmiste ülekanne. ETAgi töötajatele toimus koolitus Pariisis veebruari lõpul, 22.-24. märtsil on Eestis CNRSi töötajad, kes kohtuvad ka mitmete INNO INDIGO konkurssidel edukaks osutunud Eesti teadlastega.

Taustainfo: https://uudiskiri.etag.ee/2017/02/india-ja-eesti-koostoost/

 

Ülle Must
Eesti Teadusagentuur

Kommenteerimine on suletud