Christian Ehler, Euroopa Parlamendi Rahvapartei fraktsioon, ITRE (Tööstuse, Teaduse ja Energia komitee) liige