Joonis 1. Euroopa teadusruumi komitee (ERAC) ja sellega seotud rühmad