Eestis alustab Mobilitas Pluss toetusega järeldoktorantuuri 21 teadlast

Mobilitas Pluss programmi järeldoktoritoetuse mulluse taotlusvooru tulemused on selgunud ning 21 noort teadlast saavad aasta jooksul Eesti teadusasutustes tööle asuda. Kõige rohkem järeldoktoreid suundub teadustööle Tartu Ülikooli (10), kust oli ka ülekaalukalt kõige rohkem taotlusi. Toetuse saajaid jagus veel ka Tallinna Tehnikaülikooli (5), Tallinna Ülikooli (2), Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti (2), Eesti Maaülikooli (1) ning Eesti Kirjandusmuuseumi (1).

„Esimese Mobilitas Pluss järeldoktorite taotlusvooruga laekus meile 126 taotlust. Seda on varasemate sarnaste taotlusvoorudega võrreldes kaks korda rohkem. Kuna välja saime anda vaid 21 toetust, siis oli taotlejate toetuse saamise tõenäosus alla 20 protsendi. Teame praeguseks ka seda, et uues taotlusvoorus on konkurents peaaegu sama tihe,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri Teadusprogrammide osakonna juhataja, Oskar Otsus.

Taotlejaid oli kokku 34 riigist. Kõige rohkem oli nende seas välismaal doktorikraadi omandanud eesti päritolu teadlasi (18). Suur huvi teadlaskarjääri Eestis jätkamise vastu oli ka itaallastel (11 taotlust), indialastel (11 taotlust) ning hispaanlastel (10 taotlust). Ka toetuse saajate seal oli enam kui kümne riigi esindajaid.

Toetuse saanud teadusprojektidest kolmandik on loodusteaduste ja tehnika valdkonnast, kuus projekti tegelevad bio- ja keskkonnateadustega, kuus ühiskonnateaduste ja kultuuriga ning kaks terviseteadustega.

Tänavuse vooru tulemused selguvad juunis

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus aitab välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlastel jätkata oma teadlaskarjääri Eesti teadusasutustes. Järeldoktoriprojekti kestus on üks kuni kaks aastat.

Tänavune Mobilitas Pluss toetuste taotlusvoor lõppes 31. märtsil. Eestisse järeldoktorantuuri tulemiseks avaldas soovi veidi üle saja noore teadlase. Tänavu on plaanis välja anda 20 toetust. 2017. aasta taotlusvooru tulemused peaks selguma juunis.

Mobilitas Pluss programmi eesmärk on toetada Eesti teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ning järelkasvu. Eesti Teadusagentuur on programmi elluviija. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Ülevaate Mobilitas Pluss programmi 2016.aasta taotlusvoorus toetust saanud järeldoktorantidest leiab siit.

 

Lisainfo:
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss programmi juht
7 317 350
oskar.otsus@etag.ee

Kommenteerimine on suletud