India ja Eesti koostööst

See, kes vähegi geograafiat tunneb, kergitab kulmu– mis koostööd saab olla 1,34 miljardilise India ning 1,3 miljonilise  Eesti vahel?  Suhtumiste, traditsioonide erinevus on eeldatav juba sellest, et Indias elab ühe ruutkilomeetri peal 452 inimest Eesti 31 vastu.

Kuigi  esmapilgul tundub pealkiri väga ambitsioonikana, on Eestis 21. sajandil mitmel puhul tõsiselt arutatud kahe riigi koostöö üle  ning tehtud pikemaajalisi plaane. Eesti Arengufondi algatatud  Eesti-India seireprojekti tulemusena nähti India T&A  atraktiivsust Eesti majanduse jaoks eelkõige biotehnoloogia, põllumajanduse ja eriti taimegeneetika, IKT, folkloristika,  nanotehnoloogia (nt kunstlihaste ja polümeermaterjalide uurimine) ning  meditsiini, sh eriti ortopeedia valdkondades. Pakuti välja ka parimate eeldustega teadusteemad Indiaga koostöö tegemiseks, milleks olid  eluteadused, IKT (küberkaitse, sardsüsteemid, jne),  tervishoid, keskkonnasäästlikkus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ette valmistatud riikliku Aasia programmi üheks eesmärgiks oli „Aasia kapitali ja turistide meelitamine Eestisse“. Eesmärgiks oli 2015. aastaks Eestisse tuua 3-5 võtmetähtsusega välisinvesteeringut. Teadus- ja arendustegevuse valdkonnas loodeti sellele, et välisettevõtted toovad Eestisse oma teadus- ja arendustöö. Välja toodi Eesti võimekusena IT valdkonnaga seotud välisettevõtete T&A tegevusi. Rõhutati Eesti IT-alasele  tugevusele – e-riigi ja küberturvalisuse valdkondades.

Konkreetsema tegevuseni jõuti 2013. aastal, mil selleaegne haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo külastas Indiat ning visiidi käigus sõlmiti biotehnoloogia alase koostöö vastastikuse mõistmise memorandum [1]. Lähtuti seisukohast, et India on biotehnoloogia valdkonnas tõusev maa ja paljud rahvusvahelised suurfirmad on oma teadus- ja arendusüksused ning tootmise just sinna paigutanud.  Lisaks on tegemist demokraatliku ühiskonnaga, mis koostööd lihtsustab.

Praktilises koostöös otsustati lähtuda Eesti Teadusagentuuri väliskoostöö põhimõtetest, kus rõhutati, et  „koostöö algatamisel teadusmahukate kolmandate riikidega kasutatakse optimaalselt ära Euroopa Teadusruumi võimalusi“. Seega alustati koostööd läbi ERA-NET Indigo skeemi (https://indigoprojects.eu/). Tegemist oli Euroopa ja India teaduse ja tehnoloogia organisatsioonide konsortsiumiga. Euroopa kolleegide kaasatus andis koostööle Eesti jaoks tugeva lisaväärtuse.

Eesti Teadusagentuur osaleb ERA-NET Inno-Indigo konkurssides alates 2014. aastast, sellel perioodil on toimunud kolm ühiskonkurssi:

  1. 1.      Puhas vesi ja tervis (2014)

Teemadeks olid membraanitehnoloogia areng ja rakendused vee puhastamisel,  kommunaal- ja tööstusliku reovee korduvkasutamine,  membraanbioreaktori rakendamine kodu- ja tööstusliku reovee käitlemisel. Konkursile esitati 25 taotlust, kus osales  112 taotlejat  seitsmest rahastavast  riigist. Eesti partnerid osalesid kuue taotluse esitamisel, neist kaks taotlust läksid rahastamisele.

  1. 2.      Krooniliste mittenakkushaiguste diagnostika ja ravi (2015)

Teemadeks olid  krooniliste mittenakkushaiguste mehhanismid, krooniliste mittenakkushaiguste diagnoosimise vahendite ja tehnoloogiate arendamine, krooniliste mittenakkushaiguste ravi alane uurimistöö ja innovatsioon. Konkursile esitati 35 taotlust, kus osales  142 taotlejat  üheteistkümnest rahastavast  riigist. Eesti partnerid osalesid kaheksa taotluse esitamisel, neist üks taotlus läks rahastamisele.

  1. 3.      Biopõhine energia (2016)

Teemadeks olid biokütused ning jäätmetest energiani. Konkursile esitati 35 taotlust, 141 erineva teadlaste grupi poolt. Eestlased osalesid 10 taotluse esitamisel, neist ühes koordinaatorina. Rahastuse said kolm Eesti osalusega projekti.

Senine kogemus näitab, et baas ja huvi koostöö vastu on olemas. Tulevikus võiks kaaluda osalemist innovatsiooni konkurssidel, kuhu on oodatud osalema ka ettevõtted. See on aga juba meie ettevõtlust ja innovatsiooni toetava Ettevõtlusagentuuri otsustada.

2017. aastast astub Eesti Teadusagentuur India koostöös sammukese edasi. Inno Indigo konsortsiumi ettepanekul alustab agentuur tööd ühiskonkursside sekretariaadina. Ühelt poolt on see austav usaldus, teiselt poolt aga väljakutse, mille eduka lahendamise käigus tuleb läbida mitmeid barjääre.

India puhul ei tohi ära unustada, et tegemist on 19 oma otsustustes iseseiva osariigiga, mida koostöö arendamisel peab arvestama. 30.01-3.02.2017 kohtusid Inno Indigo koordinaator Hans Westphal (DLR) ja ETAgi-poolne koordinaator Ülle Must  India erinevate TAI tegevusi koordineerivate ja rahastavate organisatsioonide esindajatega, et laiendada India poolsete rahastajate ringi. Külastati India teadus- ja tööstusministeeriumit New Delhis ning nelja  lõunapoolse  osariigi teaduse ja innovatsiooni rahastamisega tegelevat ametiasutust.

Visiidist lähemalt. New Delhis toimusid koosolekud India teadus- ja tööstusministeeriumi kahes osakonnas: biotehnoloogia osakonnas (DBT) ning teaduse ja tehnoloogia osakonnas (STD).  India poole põhisoov oli, et toetuse saavad projektid oleksid suure eelarvega ning pikemaajalised, vähemalt 4-aastase perioodiga. 5.-8. juunil toimuval India-EL ühiskomitee koosolekul tahab India ühe punktina tõstatada ka Inno Indigo jätkamise küsimuse. Huvitava mõttekäiguga tuli välja  DBT multilateraalse ja regionaalse koostöö divisjoni juht Sadhana Relia, kes soovitas mõelda sellele, et iga kuues inimene maailmas on indialane. Sellel taustal võiks eeldada, et ka Euroopa Liidu „suured väljakutsed“ peaksid enam sarnanema India väljakutsetele, sest maailm on ju meil üks.

Foto 1. Allakirjutanu India teadus- ja tööstusministeeriumi välisukse juures


Chennais Tamil Nadu osariigi planeerimis ja arenguosakonnas toimunud kohtumisel tõi India pool välja piirkonna tugevused, milleks on rasketööstus, elektroonika ja tarkvara, autotööstus. Tegemist on India enim urbaniseerunud piirkonnaga. Inno Indigos olid nad valmis osalema innovatsiooni konkursil rahastajatena.

Foto 2. Tamil Nadu osariigi planeerimis ja arenguosakonnas toimunud kohtumisel osalejad


Hyderabadis,
mis on kahe osariigi (Telangana ja Andhra Pradeshi osariigi) ühine pealinn, toimusid kohtumised Andhra Pradesh’i majandusarengu nõukogus. Osariigis tegutsevad tugevad farmaatsia, autotööstuse ning tekstiiliettevõtted. Regioon on  koduks paljudele tuntud ettevõtetele nagu PepsiCo, Isuzu Motors, Cadbury India, Kellogg ‘s, Colgate- Palmolive, Kobelco jne. Tormiliselt arenev tööstusharu on infotehnoloogia ja biotehnoloogia. Järjekordselt sai kinnituse veendumus, et tänapäeval on maailm väike– Krishna Kishore, nõukogu juht, oli hästi tuttav Eesti arengutega. 2016. aastal osales ta  Tallinnas IKT konverentsil. Osariigi erihuvi  on e-valitsus. Muuseas, Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on sõlminud 2014. aastal  vastastikuse mõistmise memorandumi India Kommunikatsiooni ja infotehnoloogia ministeeriumiga [2]. Inno Indigo järgmises konkursis tahab osariik rahastada innovatsiooniprojekte.

Foto 3. Andhra Pradesh’i majandusarengu nõukogus toimunud kohtumisel osalejad

Visiidi viimased kohtumised toimusid  Trivandrumis (Thiruvananthapuram),  Kerala osariigi teaduse, tehnoloogia ja keskkonna nõukogus, mida juhib teadlane, keemik  Aji Prabhu V. Trivandrumis asub osariigi suurim IT tööandja, esimene Indias loodud Tehnopark.  Kuna Kerala on India turismipiirkond, siis on nad eriliselt huvitatud reoveeprobleemide lahendamisest. Teadlased osalevad  ESA tegevustes – kosmosetehnoloogia, sensorid. Osariik tahaks osaleda Inno Indigo innovatsiooni konkursil rahastajana.

Kohtumisele pani punkti traditsiooniline nali, millega olen harjunud oma viimase 16 aasta India koostöö jooksul. Kui Kerala  teaduse, tehnoloogia ja keskkonna nõukogu viitsepresident Suresh Das kuulis, kui suur on  Eesti rahvaarv, hakkas ta südamest naerma. Et see teema ei jääks viimasena kõlama pidin lisama nalja, mida olin kuulnud Tartu arhivaaridelt. Mõned aastad tagasi külastas Tartut Hiina riigiarhivaar, kui ta küsis, kui palju arhivaare Eestis on, sai ta vastuseks  1,3 miljonit. Vastaja oli küsimusest valesti aru saanud ning ütles Eesti rahvaarvu. Selle peale noogutas Hiina kolleeg pead ning nentis, et sama suur on ka Hiina arhivaaride arv.

Foto 4. Kohtumine Kerala osariigi teaduse, tehnoloogia ja keskkonna nõukogus

27.-28. märtsil kogunevad Tallinnasse Inno Indigo rahastavate organisatsioonide esindajad. Loodetavasti osalevad seal ka visiidi jooksul külastatud India osapoolte esindajad.

 

Ülle Must
ulle.must@etag.ee
Eesti Teadusagentuur

 


[1] Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning India Vabariigi Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi vaheline biotehnoloogiakoostöö vastastikuse mõistmise memorandum
Kehtivuse periood: 14.10.2013-13.10.2018

 

[2] Memorandum of Understanding between the Ministry of Economic Affairs and

Communications of the Republic of Estonia and the Ministry of Communications and

Information Technology of the Republic of India on Cooperation in the field of capacity

building in the sphere of e-Governance (allkirjastatud New Delhis 06.02.2014)

Kommenteerimine on suletud