Euroopa Teadusuuringute Ühisalgatuste Keskus kui tööandja

Euroopa Komisjoni teadustalitusena on Teadusuuringute Ühisalgatuste Keskuse (Joint Research Centre – JRC) ülesandeks pakkuda ELi meetmete toetamiseks sõltumatut tõendipõhist teaduslikku ja tehnilist abi kogu poliitikatsükli vältel. Keskuse põhiprioriteedid on:

–       Majandus- ja rahaliit (EMU)
–       Siseturg: majanduskasv, töökohad ja innovatsioon
–       Põllumajandus ja üleilmne toiduga kindlustatus
–       Vähese CO2- heitega majandus ja ressursitõhusus (keskkond, kliimamuutus, energeetika, transport)
–       Rahva tervis, ohutus ja avalik julgeolek
–       Tuumaohutus ja –julgeolek

Keskuse ülesannete täitmiseks on loodud seitse teadusinstituuti, mis asuvad viies erinevas riigis (Saksamaal, Itaalias, Belgias, Hollandis ja Hispaanias). Instituutides töötab kokku ligi 3000 töötajat.

Töötajad valitakse Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) poolt  välja konkursside alusel.  Teadusuuringute Ühisalgatuste Keskuse erinevates instituutides  on erinevatel perioodidel töötanud  ja töötavad kümned eestlased. Nimetame kasvõi Erik Puurat, Tiina ja Peeter Nõgest, Ivo Leitot. Rääkimata sellest, et alates 2016. aastast on Keskuse asepeadirektor Maive Rute.

Kuigi värbamisel on põhihuvi all  teadlased, on  töötamise võimalused avatud ka neile, kes tahaksid töötada erinevates tugiteenistustes (sekretärid, raamatupidajad, juristid, infotehnoloogia erinevad spetsialistid jne), samuti noortele, kes on alles oma teaduskarjääri alguses (praktikandid, grandihoidjad, mõnikord ka riikide lähetatud eksperdid).

Võimalus on taotleda püsitöökohta või siis ajutise töötamise võimalust. Erinevatel positsioonidel töötamiseks on nõuded erinevad.

Vabade töökohtade info on kättesaadav Välise personali värbamise keskkonnas  (External Staff Reqruitment Application =ESRA): http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/

Overview temporary staff positions

 

Ülle Must

JRC Eesti kontakt

ulle.must@etag.ee

Kommenteerimine on suletud