COST uudised

Professor Tõnu Meidla valiti COST teadusnõukogu liikmeks

COST vanemametnike komitee kinnitas 22. veebruaril 2017.a. seitse uut teadusnõukogu liiget. Valitute seas on ka Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituudi paleontoloogia ja stratigraafia professor Tõnu Meidla.

COST teadusnõukogu koosneb tunnustatud ja sõltumatutest Euroopa teadlastest. Nõukogu teostab järelevalvet ja kvaliteedikontrolli kõigis COST tegevustes, mis on seotud taotlemise, hindamise, valiku ning seire protseduuridega.

Lähikuudel COST projektide osalusel toimuvad üritused

Higgs Cosmology, 27. – 28. 03. 2017, Buckinghamshire

COST CA15108 Connecting insights in fundamental physics –  FUNDAMENTALCONNECTIONS. Eesti esindaja projektis – Martti Raidal (KBFI)

Participatory Urbanism Forum, 07. – 08.04. 2017, Brüssel

COST TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich World. Eesti esindaja projektis – Pille Metspalu (Hendrikson&Ko OÜ)

Cultural Literacy in Europe – Second Biennial Conference, 10. – 12. 05.2017, Varssav

COST CA15212 Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe. Eesti esindajad projektis – Mart Külvik (EMÜ) ja Veljo Runnel (TÜ)

COST IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY)

Eesti esindajad projektis: Sirje Virkus  ja Kristi Vinter (TLÜ)

COST IS1401 Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network. Eesti esindajad projektis: Djuddah Leijen ja Anni Jürine (TÜ)

COST IS1404 Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ). Eesti esindajad projektis: Kristi Vinter ja Katrin Tiidenberg (TLÜ)

Järgmine avatud konkursi taotluste tähtaeg on 7. september 2017

http://www.cost.eu/participate/open_call

 

Ülle Must
ulle.must@etag.ee
Eesti COST koordinaator

Kommenteerimine on suletud