Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (märts-juuni 2017)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.

Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

SRA poliitika foorum: progressi võimaldavate tehnoloogiate riskijuhtimine
01.-03.03.17 Veneetsia, Itaalia
SRA poliitika foorumil arutatakse käimasolevaid algatusi, mis on keskendunud uute tehnoloogiate riskijuhtimise parandamisele traditsiooniliste riskianalüüsi vahendite ning sotsiaalsete ja majanduslike kaalutluste kaudu. Sellise lähenemisega on võimalik arvesse võtta objektiivset ja subjektiivset informatsiooni, et edendada uute tehnoloogiate potentsiaalsete riskide tõhusat juhtimist.

Foorumil tehakse kokkuvõtteid tegevustest ja jõupingutustest Ameerika Ühendkuningriikides, Euroopa Liidus, Aasias, Ladina-Ameerikas ja mujal ning esitletakse võimalusi tulevasteks kohtumisteks ja teadusuuringuteks.

SRA Policy Forum: Risk Governance for Key Enabling Technologies
The SRA Forum will provide discussion of current initiatives that are centered on refining the risk governance of emerging technologies through the integration of traditional risk analytic tools alongside considerations of social and economic concerns.

Such an approach will help account for objective and subjective information alike in order to foster effective governance for emerging technologies with uncertain and potentially consequential risks.

The Forum will develop summaries of current activities of multiple efforts in the United States, European Union, Asia, Latin America, and elsewhere, and will indicate opportunities for future meetings and research.

Euroopa laevade ja merendusseadmete assotsiatsiooni konverents “Euroopa merendustehnoloogia – tulevik Euroopa jaoks!”
02.03.17 Brüssel, Belgia
Teise Euroopa laevanduse nädala raames (27.02-03.03.17) korraldab SEA Europe – Euroopa laevade ja merendusseadmete assotsiatsioon – Brüsselis konverentsi “Euroopa merendustehnoloogia – tulevik Euroopa jaoks!”. Konverentsi esinejate seas on tööstussektori ja Euroopa Komisjoni esindajad.

SEA Europe event: ‘European Maritime Technology – A Future for Europe!’
Within the frame of the 2nd European Shipping Week (27 February to 3 March 2017, Brussels), SEA Europe -the Ships and Maritime Equipment Association – is organising the conference ‘European Maritime Technology – A Future for Europe!’, which will take place in Brussels at Concert Noble.

16. Euroopa toidu ja jookide tippkohtumine
02.-04.03.17 Amsterdam, Holland
Euroopa toidu ja jookide konverents on üritus, mis toob kokku rahvusvahelised eksperdid, teadlased ja otsusetegijad nii ülikoolidest kui ka tööstusest, et vahetada teadmisi, kogemusi ja innovatsiooni.
Teemasid, mida kaetakse: toidutehnoloogiad, toidu ja jookide töötlemine, tervis, toiduainete kvaliteet ja ohutus, nanotehnoloogiad, biotehnoloogiad, toiduainete tarneahel, toidujaotussüsteemid, intellektuaalomandiõigused toidutööstuses jne.

16th Euro Global Summit on Food and Beverages
Food Conferences is the premier food event that brings together a unique and international mix of experts, researchers and decision makers both from academia and industry across the globe to exchange their knowledge, experience and research innovations to build a world’s food scientists, industrialists and entrepreneurs meet.

Euroopa teadusülikoolide liidu LERU 15. aastapäev
07.03.17 Brüssel, Belgia
15. aastapäeva puhul korraldab Euroopa teadusülikoolide liit LERU õhtuse ürituse, mis annab ainulaadse võimaluse suhelda ning Euroopa teadusülikoolide liidu teadlastel ja teaduspoliitika ekspertidel tutvustada aktuaalseid teemasid.
Üritus on pühendatud teadusdiplomaatiale ehk teaduse ja diplomaatia vastastikusele mõjule ja sellest tulenevatele väljakutsele ja võimalustele. Teaduskoostöö kasutamine rahvuvaheliste suhete parandamiseks (teadus diplomaatia jaoks), rahvusvahelise teaduskoostöö hõlbustamine (diplomaatia teaduse jaoks) ja välispoliitiliste eesmärkide informeerimine teadusliku nõuga (teadus diplomaatias) mängivad olulist rolli ülemaailmsete ja ühiskondlike probleemide lahendamisel ja tuleviku kavandamisel. Mis on ülikoolide roll teadusdiplomaatias?

Eksperdid jagavad oma vaateid kõrgetasemeliste esindajatega ülikoolidest, Ameerika Ühendriikide välisministeeriumist ja ELi institutsioonidest.

15 years LERU: Bridging the world through science
The League of European Research Universities (LERU) will celebrate its 15th anniversary in 2017. To commemorate this occasion, LERU organises a pre-evening event in Brussels on Tuesday 7 March.
It will provide a unique opportunity to mingle while being briefed about a subject of topical interest as analysed by leading LERU academics and research policy experts.
The event will be devoted to ‘science diplomacy’, an emerging term for an all but new issue: the interaction between science and diplomacy and the many challenges and opportunities arising from it. The use of science cooperation to improve international relations -science for diplomacy-, facilitating international science cooperation -diplomacy for science- and informing foreign policy objectives with scientific advice -science in diplomacy- (The Royal Society, 2010) have a decisive role to play in solving global and societal challenges and setting the future ahead. Being universities one of the pivotal actors in the twenty-first century landscape, their influence cannot go unnoticed. What is the role of universities in science diplomacy?
Experts will share their views with high-level representatives from universities, the US Department of State and EU institutions.

Euroopa teadusülikoolide võrgustiku GUILD üritus “Visioon Euroopast? Teadusuuringud, innovatsioon ja demokraatia defitsiit”
07.03.17 Brüssel, Belgia
Üritus “Visioon Euroopast? Teadusuuringud, innovatsioon ja demokraatia defitsiit” on esimene Euroopa teadusülikoolide võrgustiku Guild’i poliitikaürituste seeriast. Üritus toob kokku juhtivad teadlased võrgustiku ülikoolidest, kes on töötanud ELi teemadega ja analüüsinud võõrandumist Euroopas. Nad uurivad Euroopa populismi algpõhjuseid, analüüsivad, kuidas Euroopa institutsioonid saavad kõige paremini antud teemaga tegeleda ning kuidas Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni programmid ja initsiatiivid saavad nendele probleemidele kõige paremini reageerida. Ürituse avab Norra suursaadik Oda Helen Sletnes.
Registreerida saab siin.

The Guild’s policy lab: A vision for Europe ? Research, Innovation and the Democratic Deficit
The Guild of European Research-Intensive Universities first policy lab entitled A vision for Europe? Research, Innovation and the Democratic Deficit brings together some of the leading scientists who have worked on the European Union, and who have analysed popular disaffection with Europe. They will examine the root causes of European populism, how European institutions can best engage with it, and how European programmes and initiatives in Research and Innovation can best respond to these issues. The event will be opened by Ms. Oda Helen Sletnes, Ambassador of Norway to the European Union. Prof. Jan Palmowski, Secretary General of the Guild, will moderate the panel discussion. The event will take place on Tuesday, 7th of  March from 11:00 until 12:30 at the Mission of Norway to the EU and will be followed by a light lunch.

Euroopa kliimauuringute liidu ECRA peaassamblee “Kliimamuutused ja ohustatud piirkonnad”
07.-08.03.17 Brüssel, Belgia
Euroopa kliimauuringute liit (ingl. ECRA) korraldab Brüsselis peaassamblee teemal “Kliimamuutused ja ohustatud piirkonnad”. Konverentsil esitatakse kliimauuringute põhilisi väljakutseid, mis on määratud ECRA koostööprogrammides.
Kohtumine on foorum teadlastele, poliitikakujundajatele ja sidusrühmadele asjakohastest kliimaalgatustest, et arutada kliimauuringute prioriteete, kõige ohustatumaid piirkondi ja võimalusi kohanemisstrateegiateks, kliimauuringute koostöö parandamiseks, integreeritud teaduse arendamiseks ja mõju hindamiseks.

ECRA General Assembly 2017 “Climate Change and Vulnerable Regions”
The ECRA General Assembly 7-8 March 2017 “Climate Change and Vulnerable Regions” is organised by the European Climate Research Alliance in Brussels.
This conference will present key challenges in climate research, which are identified in ECRA’s Collaborative Programmes.
This meeting will be a forum for scientists, policy makers and stakeholders from relevant climate initiatives to discuss climate research priorities, most vulnerable regions and opportunities for adaptation strategies, improving collaboration in climate research, advancing integrated science and impact assessments.

Horisont 2020 “Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks” partnerlusüritus
10.03.17 Brüssel, Belgia
“Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks” valdkonna eesmärk on luua tõhus koostöö teaduse ja ühiskonna vahel, värvata uusi talente teaduse jaoks ja siduda tippteadus sotsiaalse teadlikkuse ja vastutusega.
“Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks” partnerlusüritus on suunatud sidusrühmadele, kes on huvitatud informatsioonist antud valdkonna taotlusvoorude kohta ja võimalusest luua konsortsiume, et taotleda Horisont 2020 rahastust.
Partnerlusüritust korraldab “Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks” riiklike kontaktpunktide võrgustik koostöös Euroopa Komisjoniga.
Registreerimine on avatud kuni 1. märts.

SWAFS Brokerage Event 2017
On 10 March 2017 a Brokerage Event for “Science with and for Society” (SWAFS) will take place in Brussels. The aim of Science with and for Society is to build effective cooperation between science and society, to recruit new talent for science and to pair scientific excellence with social awareness and responsibility.
The event will be organized by the European Commission and SIS.net, the network of National Contact Points SWAFS. At the event information about the SWAFS calls 2017 will be provided. Furthermore, the brokerage event will give the possibility to meet potential partners for a SWAFS consortium.

Euroopa Teadusnõukogu kümnenda aastapäeva nädal
13.-19.03.17 Üle Euroopa
Euroopa Teadusnõukogu nädal toimub 13.-19. märts, mille raames toimub Euroopa Teadusnõukogu eriüritusi üle Euroopa, Lisbonist Berliinini, Strasbourgist Kopenhaagenini. Üritusi toimub ka väljaspool Euroopat, et edendada Euroopa Teadusnõukogu ülemaailmselt. Brüsselis korraldatakse pidulik sündmus, kus saab osaleda ainult kutsega.
See on ideaalne võimalus osaleda Euroopa Teadusnõukogu kümnendal aastapäeval, mis pakub teadusasutustele üle maailma võimalust korraldada teavitusüritusi ja toetada Euroopa Teadusnõukogu tööd nii ELis kui väljaspool.

ERC 10th Anniversary Week
The “ERC Week” will run from the 13 to the 19 March. During this week, and throughout 2017, special ERC events will take place across Europe, from Lisbon to Berlin, from Strasbourg to Copenhagen. The celebrations will also occur in countries outside Europe to promote the ERC globally. A celebratory event (by invitation only) will be organised in Brussels.
This is the perfect opportunity to join the ERC’s 10th anniversary, offering research institutions from around the world the chance to organise outreach events, supporting the work of the European Research Council both in and outside the EU.

UAS4EUROPE konverents “Rakenduskõrgkoolid: maksimaalse edu saavutamine Horisont 2020-s ja väljaspool – Õpi! Võrgustu! Tee lobitööd!”
15.03.17 Brüssel
UAS4EUROPE (ingl. Universities of Applied Sciences for Europe) korraldab konverentsi, mis koosneb päevasest ja õhtusest osast.
Konverents keskendub väljakutsele, millega rakenduskõrgkoolid on vastamisi Euroopa tasandil, ning võimalustele, mida rahvusvaheline koostöö pakub. Üritus pakub infot ka Euroopa Komisjoni järgnevate aastate tegevuskava kohta, praktilisi nõuandeid, kuidas edukalt rahastust taotleda ning võimalust jagada kogemusi ametnike ja teiste taotlejatega.
Pärastlõunane sessioon hõlmab endas töötubasid:

 • Tervis ja heaolu
 • Keskkond, toit ja põllumajandus
 • Energia ja kliimamuutused
 • Progressi võimaldavad ja tööstustehnoloogiad, digitaliseerimine
 • Kunst ja disain

Konverents on eelkõige mõeldud teadlastele ja ELi (poliitika) ametnikele, kes töötavad Euroopa rakenduskõrgkoolis. Konverentsile järgneb õhtune vastuvõtt.
UAS4EUROPE on EURASHE (ingl. European Association of Institutions in Higher Education), UASnet-i (ingl. Universities of Applied Sciences network), swissuniversities, Bayerni Ülikooli ja Austria FHK (ingl. Austrian Association of Universities of Applied Sciences) ühine algatus.

UAS4EUROPE conference “Universities of Applied Sciences: Maximising Success in Horizon 2020 and beyond – Learn! Network! Lobby!
On 15 March, the UAS4EUROPE conference will take place. It will consist of a daytime and evening part.
It will address the challenges UAS are facing when engaging on the European level, but also the chances international cooperation offers. Furthermore, it will provide interesting insights into the European Commission’s agenda for the coming years, practical tips on how to successfully apply for funding as well as many opportunities to exchange experiences with officials and other applicants. To facilitate networking and allow a more in-depth exchange, the afternoon session will consist of parallel workshops on

 • Health and Wellbeing
 • Environment, Food and Agriculture
 • Living and Working in the 21st Century
 • Energy and Climate Change
 • Enabling and Industrial Technologies, Digitalisation
 • Arts and Design

The conference is intended primarily for researchers and EU (policy) officers working at European UAS and it will be followed by an evening reception.

Rahvusvaheline ensümoloogia ja molekulaarbioloogia konverents
20.-21.03.17 Rooma, Itaalia
Konverentside seeria LLC korraldab Roomas rahvusvahelise konverentsi ensümoloogia ja molekulaarbioloogia valdkonnas. Konverents keskendub teemale “Näited ensümoloogia tähtsusest interdistsiplinaarsete teadusharude seas”. Konverentsi lai teemade valik ja suurus pakuvad osalistele väärtuslikku teavet uurimisvaldkondade arengust väljaspool nende oma valdkonda. Mitmed sessioonid kaasavad osalisi ka laiematesse teemadesse nagu ensümoloogia õpetamine ja molekulaarbioloogilised uuringud. Konverents paneb erilist rõhku järgmise põlvkonna ja karjääri alguses olevate teadlaste toetamisele.
Konverents pakub ülikoolide ja instituutide delegaatidele head võimalust suhelda maailmatasemel teadlastega ning alustada omavahel rahvusvahelist koostööd.

International Conference on Enzymology and Molecular Biology
Conference Series LLC is delighted to invite all the participants across the globe to the prestigious event, 2nd International Conference on Enzymology & Molecular Biology which is going to be held during March 20-21, 2017 at Rome, Italy. This is an excellent opportunity for the delegates from Universities and Institutes to interact with the world class Scientists. The conference revolves around the theme – “Exemplifying the Prominence of Enzymology among Interdisciplinary Sciences”.

The broad subject coverage of the Conference and its size provide an excellent setting for participants to gain valuable insight into progress in research areas beyond their own. In addition, a range of special sessions aim to engage participants on wider issues, such as teaching in the enzymology and molecular biology research.

Lennunduse ja lennutranspordi tehnoloogia ühisalgatuse “Clean Sky” foorum “Euroopa, innovatsioon ja lennundus – kas me peame sammu?”
21.-22.03.17 Brüssel, Belgia
Igal aastal toimub lennunduse ja lennutranspordi tehnoloogia ühisalgatuse “Clean Sky” foorum, selleaastane kahepäevane üritus tähistab “Clean Sky 1” programmi lõppu. Esimesel päeval esinevad antud lennunduse ühisalgatusega seotud kõrgetasemelised esindajad tööstussektorist, Euroopa Parlamendist ja Komisjonist. Teisel päeval keskendutakse “Clean Sky 1” tehnilistele platvormidele ning toimuvad sessioonid tulemuste ja saavutuste aruandlusest.
Registreerimine on avatud 16. märtsini, kui kohad ei täitu varem.

Clean Sky Joint Undertaking’s forum: “Europe, Innovation and Aviation – Are we keeping up?”
To mark the closing of Clean Sky 1, the annual Clean Sky Forum will take place on 21-22 March 2017. The first day will feature a series of keynote speeches by high-level representatives from the industry, European Parliament and the European Commission, all involved in Clean Sky. The second day will focus on the technical platforms of Clean Sky 1, with breakout sessions dedicated to reporting the results and achievements.

Registrations will be closed on 16/03/2017 (17:00 Brussels Time), unless the capacity has already been reached.

Euroopa Komisjoni töötuba “Kõrgtehnoloogiliste materjalide uuringutest innovatsiooni ja kasvuni”
22.03.17 Brüssel, Belgia
Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat korraldab töötoa, mis toob kokku riskikapitali ja erakapitali investeerimisspetsialistid ja teaduspoliitika kujundajad.
Töötoa eesmärk on anda ülevaade lisandväärtusega materjalide tehnoloogiapõhistest investeerimisstrateegiatest ja tuleviku turuvõimalustest. Töötoa osalejad määravad erinevad tehnilised ja majanduslikud stsenaariumid, mis on seotud nende potentsiaali arendamise ja kasutamisega.
Töötuba pakub ka võimalust võrgustumiseks, aruteluks praeguste eesmärkide ja strateegiate teemal ning soovitusi võimalikuks tuleviku teaduspoliitikaks selles vallas.
Töötoa arutelu põhineb hiljutisele Euroopa Komisjoni uuringule “Tuleviku kõrgtehnoloogiliste materjalide tehnoloogia ja turu väljavaade”.
Osalemistasu pole, aga osalemishuvi korral on vajalik ürituse korraldajatega ühendust võtta meiliaadressil gigel-marian.stanusi@ec.europa.eu.

From Advanced Materials Research to Innovation and Growth
22 March 2017, Brussels
The workshop will bring together venture capital and private equity investment specialists and research policy makers.

It intends to provide an insight in technology-driven investment strategies and future market opportunities for value-added and value-adding materials.
Participants in the workshop will also set out the various technical and economic scenarios linked to their potential development and use.
There will be time for networking and discussion of current objectives and strategies, and for recommendations for possible future research policies in this area.
A recent European Commission study will be a basis for the discussions.
Participation in the workshop is free of charge. Expressions of interest can be sent to gigel-marian.stanusi@ec.europa.eu.

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni konverents “Euroopa regioonide ja linnade innovatiivsed energialahendused”
24.03.17 Brüssel, Belgia
Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat korraldavad konverentsi “Euroopa regioonide ja linnade innovatiivsed energialahendused”. Konverents käivitab Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi teadmiste vahetamise platvormi 2017. aasta teema, milleks on energia. Tulevikus järgneb rohkem üritusi.
Kõrgetasemeliste esinejate seas on Euroopa Komisjoni poliitikaeksperdid, kuid  ka need, kellel on parimaid praktilisi kogemusi Euroopa regioonidest. Nad kõnelevad uusimatest energiaga seotud teadusuuringutest ja innovatsioonist.
Registreerimistähtaeg on 22.03.17.

Conference “Innovative Energy Solutions for European Regions and Cities”
This conference will launch the Knowledge Exchange Platform (KEP) 2017 theme of Energy, with more events to follow later.

High-level speakers will come together with the latest on energy-related research and innovation, ranging from policy specialists of the European Commission to hands-on best practice from Europe’s regions.
You are kindly invited to register online before 22 March 2017 (noon).
The Knowledge Exchange Platform (KEP) is a concept jointly developed by the European Committee of the Regions and DG Research and Innovation of the European Commission. It is aimed at presenting new R&I solutions, innovative products and best practices in response to societal challenges facing the regions and cities of Europe. In 2016, the KEP addressed the themes of Bioeconomy and Key Enabling Technologies. 

Neljas UNI-SET energia klastri üritus: säästev transport ja CO2 kogumine, säilitamine ja kasutamine
27.-28.03.17 London, Ühendkuningriigid
Neljas UNI-SETi – Euroopa energiatehnoloogiate strateegilise plaani (ingl. SET-Plan) ülikoolide – energia klastri üritus uurib, kuidas Euroopa ülikoolid saavad suurendada koostööd säästva transpordi ja CO2 kogumise, säilitamise ja kasutamise vallas.
Ürituse eesmärk on stimuleerida ülikooli juhtide vahel diskussiooni innovatiivsete ja multidistsiplinaarsete teadus- ja haridusprogrammide arengu kohta energia valdkonnas. Üritus pakub võimalust klastri ja konsortsiumi loomiseks ja teadmiste vahetamiseks.
Registreerimise tähtaeg on 16. märts.

4th UNI-SET Energy Clustering Event – Universities in the Energy Transition: Focus on Sustainable Transport and Carbon Capture, Storage & Use
The 4th UNI-SET Energy Clustering Event will explore how European universities can further cooperate in research and education activities in the fields of ‘sustainable transport’ and ‘carbon capture utilisation and storage’.

The events seek to mobilise the European university community to tackle the “energy challenge” by fostering exchange and collaboration between researchers, educators and other stakeholders, framed by the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) and the Energy Union.
The event in London will provide opportunities for clustering, consortia building and knowledge sharing. The main themes of the event, around which sessions will be programmed, are derived from two core priorities of the SET-Plan: Sustainable Transport’ and ‘Carbon Capture Utilisation and Storage’.
The general registration deadline is 13 March 2017.

Konverents “Võimalused integreeritud linnatranspordisüsteemi teadmis- ja innovaatikakogukonnaks (ingl. KIC)”
29.03.17 Brüssel, Belgia
Euroopa Komisjon korraldab konverentsi, et tuua kokku etevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide esindajad, et võimaldada maailmatasemel haridusel, innovatsioonil ja ettevõtlusel areneda Euroopas.
Pakutakse ainulaadset võimalust luua võrgustikke teiste valdkondade esindajatega ja kuulda Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi plaanidest luua potentsiaalne integreeritud linnatranspordisüsteemi teadmis- ja innovaatikakogukond (ingl. KIC). Eelmainitud KIC plaanitakse avaldada 2018. aasta alguses.
KICide eesmärk on tuua kokku ettevõtted, teadusasutused ja ülikoolid, seega see algatus on sobilik integreeritud linnatranspordisüsteemi toetamiseks. Samuti see täiendaks käimasolevaid Euroopa meetmete investeeringuid, võrgustikke, regulatsioone ja teadus- ja arendustegevust.
Üritusele oodatakse 150 osalejat erinevatest organisatsioonidest:

–          ülikoolid, kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud asutused, teised avaliku ja erasektori organisatsioonid, mis tegelevad integreeritud linnatranspordisüsteemiga.
–          Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, idufirmad, suurettevõtted.
–          Käimasolevate algatuste osalejad ja integreeritud linnatranspordi valdkonna vahendajad/korraldajad.
Registreerimise tähtaeg on 20. märts.

Opportunities for a Knowledge and Innovation Community in Urban Mobility
At this event, the European Commission welcomes representatives from businesses, research centres and universities to enable world-class education, innovation and entrepreneurship to thrive in Europe.

You will have a unique opportunity to build networks with other key players in the field and hear about plans for a potential EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) in Urban Mobility in Europe, which is planned to be published by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) in early 2018. A Knowledge and Innovation Community brings together businesses, research organisations and universities, so this initiative would be well suited for supporting urban mobility. It would also complement ongoing European actions in investment, networking, regulation and R&D.

We expect to have about 150 participants from a wide range of organisations:
– Universities, local, regional and national authorities, other public and private organisations that are working in urban mobility.
– SMEs, start-ups and large companies.
– Participants of ongoing initiatives and intermediaries /facilitators in the field of urban mobility.
The deadline for registrations is 20 March 2017.

Euroopa teadusülikoolide liidu LERU positsioonipaberi esitlus “Tulemuslik koostöö: akadeemiliste uuringute ühiskondlik mõju teadmistepõhises ühiskonnas”
30.03.17 Brüssel, Belgia
Euroopa teadusülikoolide liit LERU esitleb 30. märtsil oma uut positsioonipaberit teemal  “Tulemuslik koostöö: akadeemiliste uuringute ühiskondlik mõju teadmistepõhises ühiskonnas”.
Positsioonipaberis analüüsitakse praegust konteksti, kus LERU ülikoolides ja mujal arutatakse ühiskondlikku mõju ning näidatakse, kuidas mõju on osa LERU ülikoolide kõrgetasemelisest strateegiast.
Positsioonipaberit esitlevad selle peamised autorid, kelleks on professor Wiljan van den Akker (Utrechti Ülikool) ja doktor Jack Spaapen (Hollandi Kuninglik Kunsti- ja Teadusakadeemia). Esitlusele järgneb paneeldiskussioon ning küsimuste ja vastuste voor.

LERU launch event: Productive interactions: Societal impact of academic research in the knowledge society
The League of European Research Universities (LERU) will present its new position paper “Productive interactions: Societal impact of academic research in the knowledge society” during a breakfast launch event in Brussels on 30 March 2017.

Research impact should be one of three “core values”, Carlos Moedas, the European Commissioner for Research and Innovation, recently stated, next to excellence and openness. In its latest position paper LERU analyses the current context in which societal impact is discussed at LERU universities and beyond, and shows how impact is pursued as a high-level strategy at LERU universities.
The paper will be presented by its main authors, Professor Wiljan van den Akker (Utrecht University) and Dr Jack Spaapen (KNAW), at a breakfast launch event in Brussels. An expert panel will respond to the paper, after which there will be time for Q&A. The event will start at 9.00 am and finish around 11.00 am.

Esimene Euroopa ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse konverents
03.-04.04.17 Brüssel, Belgia
Euroopa Komisjon korraldab Komisjoni rahastatud projektidega CARTRE ja SCOUT esimese Euroopa konverentsi ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse teemal.
Üritusele on oodatud suuremad maanteetranspordi sidusrühmade esindajad nagu auto- ja telekommunikatsioonitööstus, kasutajad, maanteehaldajad, ühistranspordiettevõtjad, reguleerivad asutused, uurimiskeskused, ülikoolid, Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid.
Üritus on hea võimalus kõigile osalejatele võrgustumiseks ja aruteluks sellest, kuidas edendada ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse tehnoloogiate arengut ja kasutuselevõttu neljast perspektiivist: transpordipoliitika, tehnoloogilised väljakutsed, õiguslik ja reguleeriv raamistik ning digitaalne transformatsioon.

“Connected and Automated Driving – Together, shaping the future”
This 1st high-level conference on connected and automated driving will be held in Brussels on 3 and 4 April 2017. Major road transport stakeholders – automotive and telecom industry, users, road operators, public transport operators, regulators, research centres, universities and representatives of both EC and EU Member States – are invited to attend.

The event will be a unique opportunity for all participants to network and to discuss on how to boost the development and deployment of connected and automated driving technologies from a fourfold perspective: transport policy issues; technological challenges; legal and regulatory frame, and digital transformation.

For two days, EU leaders, CEOs and representatives from major road transport stakeholders will discuss interactively on:
– Role of R&I and policy making to accelerate roll out in Europe;
– What’s going on in the Member States;
– Role of connectivity between vehicles, road infrastructure and other road users to enhance performance;
– Progress of C-ITS deployment and how it supports automated driving throughout Europe’s main corridors;
– Latest findings of European-funded projects;
– The importance of international cooperation.

Tööstus 4.0 tippkohtumine
04.-05.04.17 Manchester, Ühendkuningriigid
Tööstus 4.0 konverentsi eesmärk on olla juhtiv rahvusvaheline tippkohtumine tööstus 4.0 liidrite vahel. Kahe päeva jooksul teevad 30 juhtivat eksperti ettekandeid tööstus 4.0-st, asjade Internetist ja nutikast tootmisest rohkete juhtumiuuringu näidetega. Ettevõtjatel on võimalik mõista, kuidas see revolutsioon mõjutab nende äri.
Konverentsile on oodata 300 osalejat ning see toimub paralleelselt tuleviku tehaste näitusega.

Industry 4.0 Summit – Understand the 4th industrial revolution
The Industry 4.0 Summit aims to be the leading international summit for leaders in Industry 4.0. Over two days we will have presentations from 30 leading experts on 4.0, IIoT, smart manufacturing with plenty of case studies of industry 4.0 in action. If you want to understand how this impact your business, you need to be at this event. Can you afford to ignore this revolution?

We are expecting 300 conference attendees to the Summit, and this will run alongside the Factories of the Future Expo.

Kolmas energia ja materjalide teaduskonverents – EMR 2017
05.-07.04.17 Lissabon, Portugal
Energia ja materjalide teaduskonverents toob kokku teadlased ja spetsialistid erinevatest teadusharudest eesmärgiga jagada viimaseid arenguid ja edusamme materjalides ja protsessides, mis on seotud energia tootmise, -ülekande, -jaotuse ja salvestamisega.
Konverents pakub head võimalust õppida ja arutada materjale, protsesse ja süsteeme, mida kasutatakse järgnevates valdkondades: biokütused, päikeseenergia, kütuseelemendid, vesinik, tuuleenergia, maasoojusenergia, hüdroenergia, lainete ja loodete energia, tuumaenergia ja –materjalid, energia tootmine fossiilkütustest, energia kogumise materjalid, energiaülekanne, -jaotus ja salvestamine jne.
Registreerimise tähtaeg on 2. märts.

The Energy & Materials Research Conference – EMR2017
EMR2017 will bring together researchers and professionals from a broad set of science and engineering disciplines with the aim of sharing on the latest developments and advances in materials and processes involved in the energy generation, transmission-distribution and storage.

This conference will provide an excellent opportunity for everyone involved to learn and discuss about materials, processes and systems applied to the following areas: Biomass – Biofuels, Solar Energy, Fuel Cells, Hydrogen, Wind Power, Geothermal Energy, Hydropower. Wave and Tidal Power, Nuclear Energy and Materials, Energy Production from Fossil Fuels, Energy Harvesting Materials, Energy Transmission, Distribution and Storage, Advances in Lighting Materials, Heat Exchange, Energy-Efficient Buildings, Materials, Processes and Systems for Energy Saving and Sustainability.
Deadline for registration is 2 March 2017.

Euroopa Ülikoolide Liidu iga-aastane konverents
06.-07.04.17 Bergen, Norra
Euroopa Ülikoolide Liidu 2017. aasta konverents “Autonoomia ja vabadus: ülikoolide tuleviku jätkusuutlikkus” toimub Bergeni Ülikoolis Norras. Konverents keskendub ülikoolide autonoomiale ja akadeemilisele vabadusele Euroopa poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike väljakutsete kontekstis.
Registreerimise tähtaeg on 20. märts.

EUA Annual Conference 2017
The EUA Annual Conference 2017 on “Autonomy and freedom: The future sustainability of universities” will take place at the University of Bergen in Norway on 6 and 7 April 2017.The conference will focus on university autonomy and academic freedom in a European context marked by political, economic and societal challenges.

The early bird fee is available until 28 February 2017. The final deadline for registration is 20 March.

Euroopa geoteaduste liidu peaassamblee 2017
23.-28.04.17 Viin, Austria
Euroopa geoteaduste liidu 2017. aasta peaassamblee toob kokku geoteadlased üle maailma. Kohtumisel käsitletakse kõiki maa-, planeedi- ja kosmoseteaduste valdkondi. Euroopa geoteaduste liidu eesmärgiks on pakkuda foorumit, kus teadlased, eriti just karjääri alguses olevad teadlased, saavad tutvustada oma tööd ja arutada oma ideid ekspertidega kõikidest geoteaduse valdkondadest.

The EGU General Assembly 2017
The EGU General Assembly 2017 will bring together geoscientists from all over the world to one meeting covering all disciplines of the Earth, planetary and space sciences. The EGU aims to provide a forum where scientists, especially early career researchers, can present their work and discuss their ideas with experts in all fields of geoscience. The EGU is looking forward to cordially welcoming you in Vienna.

22. Euroopa teadusjuhtide ja –administraatorite iga-aastane konverents
24.-26.04.17 Valletta, Malta
Euroopa teadusjuhtide ja –administraatorite iga-aastane konverents uurib Euroopa teadlaste väljakutseid ja nendele avalduvad mõjusid, keskendudes tippteadusele. Arutatakse teemasid nagu muutused Ühendkuningriikide ja ülejäänud ELi ja assotsieerunud riikide vahelises koostöös ning väljakutse säilitada Horisont 2020 üleüldist kättesaadavust, aga parandada edukuse määra.

22nd Annual EARMA Conference
The conference offers an interesting programme exploring the challenges and implications for scientific researchers in Europe, concentrating on ‘Excellent Research’.

It’s no exaggeration to say that European research has taken a seismic blow with the British electorate’s decision to leave the EU. While we will all likely survive and thrive in the future, there is little doubt that the fundamental nature of the open collaboration between UK researchers and researchers in the rest of the EU and Associated States will change very dramatically.
In many ways this conference will be the first opportunity to explore the implications for European science.
It is increasingly clear that simplification has an evil twin, low success rates. They are inseparable yet the challenge remains to maintain the universal accessibility of H2020 but improve the success rates. The best way to do this may well be to concentrate on ‘Excellent Research’. Is it time to re-examine the idea of research as a public good ‘making the breakthroughs’ in Europe?

Malta ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Konverents “Marie Skłodowska-Curie meetmed 2017 – teadus- ja arendustegevuse suutlikkuse parandamine teadlaste mobiilsuse kaudu”
11.-12.05.17 Il-Kalkara, Malta
Konverentsi eesmärk on arutada Marie Skłodowska-Curie meetmeid keskendudes teemale “Teadus- ja arendustegevuse suutlikkuse parandamine teadlaste mobiilsuse kaudu”. Konverentsi eesmärk saavutatakse heade tavade jagamisel ja julgustades diskussiooni varasemate ja uute kogemuste teemadel. Erinevate ülikoolide kogenutel ja karjääri alustavatel teadlastel, Euroopa Komisjoni ametnikel, taotluste hindajatel ning Horisont 2020 riiklike kontaktpunktide ja programmikomitee esindajatel on võimalus jagada oma vaateid ja arvamusi. Osalejate panus koondatakse konverentsi raportisse.

MSCA 2017 Conference “Enhancing R&I Capacity through Researchers’ Mobility”
The overall objective of the conference is to discuss and reflect on the Marie Skłodowska-Curie Actions with a special focus on ‘Enhancing R&I capacity through researchers’ mobility’. The objectives of the event will be reached by sharing good practices and encouraging a debate on past and ongoing experiences. Experienced and early stage researchers, academics from various universities, European Commission officials, proposal evaluators, representatives of National Contact Points and Programme Committee Meetings of Horizon 2020, will have the possibility to share their views and opinions. The input from the participants will be then elaborated into a conference report.

EuroNanoFoorum 2017
21.-23-06.17 Valletta, Malta
Kaheksas EuroNanoFoorumi konverents on 2003. aastast kasvanud Euroopa silmapaistvamaks foorumiks teadlaste, töösturite ja poliitikakujundajate valdkondades.
Malta ELi Nõukogu eesistumise korraldatav konverents keskendub sellele, kuidas nano- ja materjalitehnoloogiad saavad tugevdada konkurentsivõimet kõikides Euroopa tööstusharudes. Arutatakse ka raamtingimusi, haridust, standardeid, määruseid, intellektuaalomandiõigust, ohutuse teemasid, ettevõtlust ja tööstuspoliitikat.
Kavas on ka sessioonid teemadel rahandus ja rahastamine Euroopa ja riiklike programmide kaudu, eriti Horisont 2020 kaudu, nutikas spetsialiseerumine ning avaliku ja erasektori vaheliste partnerluste algatused.

EuroNanoForum 2017
The EuroNanoForum biannual conference, now in its 8th edition, has grown since 2003 into the most significant European forum in its field for scientists, industrialists and policy makers.

ENF2017 is orginised under the auspices of the Maltese Presidency of the European Union.
EuroNanoForum 2017 will focus on how nano and materials technologies can strengthen competitiveness across all European industries. The discussion will also extend to framework conditions such as education, standards, regulations, IPR and safety issues, as well as entrepreneurship and industrial policy.
The programme will include sessions on finance and funding through European and National programmes, in particular Horizon 2020, smart specialisation and public-private partnership initiatives.

 

Koostajad
Kadri Sirg

ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud