Ministeeriumid otsivad rakendusuuringutega lahendusi Eesti elu kitsaskohtadele

Kuidas teha kindlaks täpne ajahetk, mil sõidukiroolist tabatud joobes juht alustas alkoholi tarbimist? Millised väljavaated on Eesti postivõrgu töö paremaks korraldamiseks? Kuidas tagada ravikindlustuseta inimestele ravikindlustuskaitse? Need on vaid mõned näited probleemidest, mille lahendamiseks on üheksa ministeeriumi tellimas rakendusuuringuid, et lähtuda vastavate poliitikate kujundamisel teaduspõhistest tulemustest. Uuringute eelarve on 535 000 eurot. Sellest poole katavad ministeeriumid ise, teine pool tuleb Eesti Teadusagentuuri teadmistepõhist poliitikakujundamist toetava programmi (RITA) eelarvest.

Toetatavad 10 uuringuprojekti valis välja 9. jaanuaril kogunenud ministeeriumite teadusnõunikest koosnev hindamispaneel. Tegemist oli järjekorras juba kolmanda taotlusvooruga, mille käigus esitavad ministeeriumid Eesti Teadusagentuurile kaasrahastamiseks uuringuettepanekuid, mille tulemused võiks olla abiks poliitikakujundamiseks oluliste otsuste langetamisel.

Ministeeriumite koostöö kasvab

„Seekordses voorus rahastatakse ka mitme ministeeriumi ühiseid huve katvaid projekte. Näiteks uurivad kultuuriministeerium ja sotsiaalministeerium koos muu emakeelega inimeste eesti keele õppe korraldamise võimalusi. Kaitseministeerium ja siseministeerium on aga huvitatud kriisiolukordade tarbeks riigi kasutuses olevate vajalike tagavarade õiguslikust analüüsist,“ tõi RITA programmi juht Liina Eek näiteid koostööst.

Esimene samalaadne taotlusvoor toimus mullu suvel. Eesti Teadusagentuur on RITA programmi vahenditest toetanud sel moel senini 24 poliitikakujundamiseks olulise rakendusuuringu tellimist. Mitmed neist on leitavad juba ka Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

RITA programmi eesmärk on suurendada teadus- ja tõenduspõhisust riigi otsustusprotsessides. See aitab kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks  ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Kontakt:

Liina Eek
RITA programmi juht, ETAg
Telefon 731 7383, 53001912,
liina.eek@etag.ee

Kommenteerimine on suletud