Teadusagentuur toetab teadlaste lühiajalisi õppevisiite ERC grandi hoidjate juurde

Eesti Teadusagentuur (ETAg) pakub ERC (Euroopa Teadusuuringute Nõukogu) grantide taotlemisest huvitatud teadlastele võimalust minna lühiajalisele õppevisiidile praeguste grandihoidjate juurde. Kuni seitse päeva vältava õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks vajalike näpunäidete saamine.

Õppevisiitide taotlusvoor avaneb 26.oktoobril. Vooru lõpp on 25. novembril 2016 kell 17.00.
Esimeses voorus on plaanis toetada vähemalt kuue teadlase õppereisi. Reisi kulud hüvitab ETAg teadlase koduasutusele tagantjärgi maksedokumentide alusel kuni 1500 euro ulatuses. Lühiajalisi õppevisiite rahastab ETAg läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

„Õppevisiidile suunduval teadlasel peaks juba olemas olema oma tulevase ERC grandi taotluse visioon ning ta peaks kavandama lähema kahe aasta jooksul ERC grandi taotluse esitamist. ERC grandi hoidja kogemustest õppimine võiks teda aidata taotluse ettevalmistamisel,“ selgitas ETAg-i Mobilitas Pluss programmi vanemkonsultant Margus Harak.

Õppevisiidi taotlusi saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemi vahendusel. Taotlusvormi avamiseks palume õppevisiidil osaleda soovival teadlasel edastada oma soov aadressile margus.harak@etag.ee. Külastatava ERC grandi hoidja leidmiseks saab vajadusel abi oma koduasutuse teadus- ja arendusosakonnast või Eesti Teadusagentuurist.

ERC grandi taotlejale pakub ETAg ka koolitusi ja toetust

ERC grandid on ühed hinnatumad kogu maailmas. Grandi pälvinud teadlane saab silmapaistva rahalisele toetuse (1,5-2,5 miljonit eurot) kõrval suure vabaduse just teda köitvate uurimisküsimustega tegelemiseks. Samuti kaasneb grandiga märkimisväärne tunnustus teadusmaailmas.

ETAg pakub ERC grantide taotlemisest huvitatud teadlastele ka granditaotluse kirjutamise koolitusi. Järgmised koolitused on kavas 2017. aasta kevadel ja sügisel.

Teadlased, kes on taotlusprotsessis jõudnud intervjuuvooru, saavad ETAg-ilt tuge intervjuukoolitusel osalemiseks.

Teadlased, kes on jõudnud ERC grandi taotlemisel teise vooru, kuid jäänud siiski rahastamisotsuseta, saavad jätkata oma teadustööd Eestis järgmise taotluse esitamiseni ERC grandi taotlemise toetuse abil.

Seni on pälvinud ERC grandi viis Eesti teadlast.

 

Lähem info ja taotlusvormi avamine:
Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
Tel: 7 317 343
margus.harak@etag.ee

Kommenteerimine on suletud