Slovakkia eesistumise konverents „Transition to the Green Economy“ (T2gE)

Septembri alguses toimus Slovakkia eesistumise raames Bratislavas konverents teemal „Transition to the Green Economy“.  Konverentsi eesmärk oli arutada, mis rolli mängivad  ja kuidas saaksid teadus- ja arendustegevus ning uued innovaatilised lahendused kaasa aidata jätkusuutlikule majandusele üleminekul? Millised on peamised esilekerkivad takistused, mis tekivad uute lahenduste rakendamisel igapäeva ellu?

Konverentsi külastas 500 osalejat 32-st erinevast riigist. Toimus 3 plenaarsessiooni ja 6 paralleelsessiooni, kus astus üles üle kuuekümne esineja.
Valminud on ka konverentsi raport, mis on leitav SIIT.

Konverentsi lõpptulemusena leiti, et oluline on kõikide osapoolte panustamine keskkonnaga arvestava majanduse suunas liikumiseks. Lisaks rahalisele toetusele oleks vajalik keskkonnasäästlikele põhimõtetele üleminekul ka tugevamat siseriiklikku toetust ning seda just teadmiste läbi, abiks oleks üks kindel institutsioon riigis, kes oskab aidata kuhu ja kuidas edasi liikuda.

Keskkond on iga investeeringu puhul saamas üheks oluliseks osaks nii Euroopa Liidu kui ka Eesti tasandil. Selle suuna jätkumist on näha just eriti Euroopa Komisjoni poolt rahastatava Horisont 2020 taotlusvoorudes, kus keskkonnateemasid tuuakse järjest enam horisontaalsete teemadena sisse ka teistesse tööprogrammidesse.

Slovakkia eesistumise konverentsil osalenute arvates on teadus- ja arendustegevusel ning innovatsioonil keskne roll muutuste saavutamisel.

Peamiseks eesmärgiks lähiaastatel saabki olema jätkata süstemaatiliselt jätkusuutliku majanduse suunas liikumist ning selle teema laiemat tutvustamist ja tähtsustamist ka siseriiklikul tasandil.

Konverentsi ametlik koduleht asub aadressil http://www.t2ge.eu/. Kodulehelt leiab infot tehtud ettekannete kohta ja saab vaadata pilte konverentsi raames toimunud üritustest.

2017. aasta teises pooles on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis ning sellega seoses planeerib Keskkonnaministeerium korraldada rahvusvahelise keskkonnateemalise konverentsi. Konverentsi esialgne pealkiri on „Nature-based solutions for societal challenges“. Konverents korraldatakse koostöös Tallinna Ülikooliga ning korraldamisse kaasatakse ka osalejaid Eesti teistest ülikoolidest/asutusest (Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur) ning eksperte rahvusvaheliselt tasandilt (Euroopa Komisjon, rahvusvaheliste töö- ja ekspertgruppide esindajad, Slovakkia keskkonnaministeeriumi esindaja jne).

Eestis korraldatava looduspõhiste lahenduste teemalise konverentsi läbiviimiseks on plaanis taotleda toetus sarnaselt Slovakkia kolleegidele Horisont 2020 keskkonnavaldkonna tööprogrammist („Kliimamuutused, keskkond, ressursitõhusus ja toorained).

Lisainfo:

●Eesti eesistumisega seotud Keskkonnaministeeriumi konverents – Liina Laumets (liina.laumets@envir.ee)

●Horisont 2020 keskkonnatööprogramm – Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee)

Kommenteerimine on suletud