Täna toimub Bratislavas Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiakoostöö (COST) organisatsiooni ühepäevane ministrite konverents

Tegemist on üle viie aasta toimuva üritusega. Kohtumisel on kavas vastu võtta Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiakoostöö ministrite deklaratsioon, mis kinnitab liikmesriikide huvi jätkata selle tegevusi uuel rahastamisperioodil. Päeva jooksul toimuvate debattide temaatiline ring on lai – arutatakse selle üle, kuidas muuta lõimumist ja mitmekesisust Euroopa uurimis- ja arendustegevuse võtmetegureiks; kuidas tagada riiklikul ja Euroopa tasandil uurimis- ja arendustegevuste nutikad ja jätkusuutlikud investeeringud; kuidas parendada struktuurivahendite kasutamise tulemuslikkust jne.

Eestit esindavad kohtumisel Haridus- ja teadusministreeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ning COST Eesti koordinaator Ülle Must.

1971. aastal loodud COST on esimene valitsuste vaheline teadusalane koostöövorm Euroopas ja tõestanud oma tõhusust riiklikult rahastatud uurimistegevuste ja võrgustike koordineerimisel, erinevate  huvirühmade sidumisel ning teadusalase koostöö võimekuse suurendamisel. Tänaseks kuulub organisatsiooni 36 täieõiguslikku liikmesriiki ning üks koostööd tegev liikmesriik. Eesti on COST liikmesriik alates 1997. aastast.

 

Ülle Must
Eesti Teadusagentuur

Kommenteerimine on suletud