Brüsseli büroo jooksvalt edastatavad teadusüritused (september 2016)

Rahvusvaheline teadustaristu konverents
03.-05.10.2016 Kaplinn, Lõuna-Aafrika Vabariik
Kaplinnas toimub suurim teadustaristu-alane konverents, mida korraldavad Lõuna-Aafrika Vabariigi Teadus- ja Tehnoloogiaministeerium ja Euroopa Komisjon.
Ürituse eesmärk on pakkuda ainulaadset võimalust jagada selle valdkonna teadmisi igalt poolt maailmast ning edendada rahvusvahelist koostööd.
Tuginedes eelmiste teadustaristu konverentside järeldustele ja rahvusvaheliste foorumite käimasolevatele aruteludele teadustaristust, kasutatakse konverentsil struktureeritumat lähenemisviisi, et arutada rahvusvahelise kogukonnaga ülemaailmset koostööd teadustaristutes. Rõhutatakse teadustaristute strateegilist tähtsust ning uuritakse nende rolli teadusdiplomaatia vahendina.

The International Conferences on Research Infrastructures (ICRI)
The International Conferences on Research Infrastructures (ICRI) are a global forum in the Research Infrastructures domain. Providing unique opportunities to share insights in this field from around the world, we promote international cooperation.

The ICRI 2016 will take place in Cape Town, South Africa, from 3 to 5 October 2016. The conferences will be co-organised by the South African Department of Science and Technology (DST) and the European Commission.
Building on the conclusions of previous ICRIs, and the ongoing debates on Research Infrastructures in international fora, such as the Group of Senior Officials (GSO) and the OECD-Global Science Forum (GSF), a more structured approach to collaboration on global Research Infrastructures will be discussed with the international community. Here, the strategic importance of Research Infrastructures and exploring their role as a tool for Science Diplomacy will be underlined.

Mõju ja innovatsioon Horisont 2020 projektides
07.10.16 Pariis, Prantsusmaa
Ürituse eesmärk on arutada mõju ja innovatsiooni tähtsust Horisont 2020 taotlustes ja projektides ning pakkuda osalejatele ülevaadet parimatest tavadest nende aspektidega tegelemiseks.
Ürituse korraldaja on Prantsuse Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Horisont 2020 õigus- ja finantsalaste riiklike kontaktisikute ja Euroopa intellektuaalomandi õiguste kasutajatoega.
Rahvusvaheline üritus on suunatud teadlastele, teadusjuhtidele, ettevõtjatele, toetust koordineerivatele ametnikele, tehnoloogiasiirde esindajatele.

Impact and Innovation in Horizon 2020 projects
The goal of this event is to discuss the importance of impact and innovation in Horizon 2020 proposals and projects and to provide participants with insights into best practices to handle these aspects.

The workshop on 7 October 2016 in Paris is organised by the French Ministry of Education, Higher Education and Research in cooperation with the Horizon 2020 NCP Legal and Finance and the European IPR Helpdesk.
The international event aims to show the importance of impact and innovation in Horizon 2020 proposals and projects targeting researchers, research managers, business representatives, grant officers and tech transfer representatives. Participation is free of charge, prior online registration is required.

Tšehhi T&A kontaktbüroo seminar “Nutikad tulevikutehnoloogiad tööstus 4.0-le”
11.10.16 Brüssel, Belgia
Tšehhi T&A kontaktbüroo CZELO korraldab koos Tšehhi, Slovakkia ja Poola T&A partneritega seminari “Nutikad tulevikutehnoloogiad tööstus 4.0-le”. Arutelu koosneb sidusrühmade ja nende T&A tegevuste esitlustest, sh kaetakse järgnevaid teemasid: suurandmed ja analüüs, autonoomsed robotid, simulatsioon, asjade internet, küberjulgeolek, pilv jm. Arutatakse eri tasanditel tuvastatud väljakutseid.

Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era – CZELO Workshop
CZELO together with R&I partners from the Czech Republic, Slovakia and Poland jointly organize a workshop entitled “Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era” on 11 October 2016. The debate will consist of the presentation of the stakeholders and their research and innovation activities, including applications in the following areas: Big Data and Analytics, Autonomous Robots, Simulation, Internet of Things, Cybersecurity, Cloud, Additive Manufacturing, Augmented Reality etc. The identified challenges at various levels will be discussed.

Euroopa Parlamendi tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuse seminar ja näitus – uus ajastu neuroteaduses
29.11.16 Brüssel, Belgia
Euroopa Parlamendi tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksus korraldab interaktiivse näituse inimaju projekti põhitulemustest. Kõrgetasemeline seminar annab võimaluse teada saada globaalsetest aju algatustest (Human Brain Project, U.S. Brain, Jaapani Brain/MINDS project) ja kuidas nad kavatsevad edendada tuleviku aju-uuringuid.
Üritus mahutab kuni 100 osalejat.

European Parliament Science and Technology Options Assessment (STOA) Workshop and Exhibition
Find out about the Human Brain Project’s key results at an interactive exhibition from 10:00 – 14:30.

Learn about the global brain initiatives (Human Brain Project, U.S. BRAIN, Japan’s Brain/MINDS Project) and how they plan to drive forward future brain research at a high-level workshop from 14:30 – 17:00.
Participation is limited to the first 100 registrations.

 

Koostajad
Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud