13 riiklikult olulist küsimust saab teaduspõhise lahenduse

Seitse ministeeriumit tellib kiiret sekkumist vajavate probleemide lahendamiseks teadusasutustelt 13 rakendusuuringut kogusummas 489 000 eurot. Poole sellest summast katab Eesti Teadusagentuur (ETAg) valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmist (RITA).

Uuringuteemad käsitlevad muuhulgas antibiootikumiresistentsust koertel ja veistel, automatiseeritud piirikontrolli, riigi ressursside kasutamist, lapse õigusi, ravimiturgu, enesetapu sooritanute epidemioloogiat, vägivallakuritegude toimepanijate retsidiivsusriski ja kohtlemisvajadust. Samuti on uurimisaineseks uue keelestrateegia välja töötamine, üleujutuste ennetamine, sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide majanduslik mõju, sõjaajalooline pärand ning ohtlikud taimekahjustajad.

Ministeeriumite esitatud teemapüstituste seast valis kõige olulisemad välja 19. septembril kogunenud ETAgi juures tegutsev ministeeriumite teadusnõunike paneel. Seekordne oli juba teine taotlusvoor. Esimene voor lõppes juunis ning mitmed toona tellitud uuringud peaks valmima selle aasta jooksul. Äsja kinnitatud uuringud viiakse läbi sel ja järgmisel aastal.  Toetatavad projektid on eeltöö mõne konkreetse regulatsiooni või meetme ettevalmistuseks.

RITA programmist poliitikakujundamiseks oluliste rakendusuuringute toetamise eesmärk on suurendada riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust. Seeläbi kujuneb riik rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Kontakt:

Liina Eek
RITA programmi juht, telefon 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee

Kommenteerimine on suletud