Suvekool aitab jõuda koostöövõrgustikuni loodusteaduste ja tehnoloogia mitmekülgsemal õpetamisel

15.-16. augustil toimub Nelijärve puhkekeskuses teaduse populariseerijate suvekool, mille peateemaks on koostöö. Ühiselt otsitakse võimalusi loodusteaduste ja tehnoloogia (LTT) elulisemaks muutmiseks ning koostöö arendamiseks üldhariduskooli ja teiste sektorite vahel. Seejuures on erilise tähelepanu all, kuidas soodustada eri piirkondade sees ja vahel vastavate koostöövõrgustike teket.

„Loodusteaduste ja tehnoloogia elulisemaks muutmise püüdlustes pole koolid üksi. Suvekooli esinejatelt kuuleme mitmeid näiteid, kus muuseumide, huvikoolide, ettevõtete ja omavalituste võimalusi kombineerides on võimalik õpikus teoreetilisena tunduv teema muuta reaalselt rakendatavaks,“ selgitas Signe Ambre Eesti Teadusagentuurist.

Suvekoolis käsitletavate teemade seas on erilist tähelepanu pööratud loodusteaduste ja tehnoloogia populaarsuse suurendamisele tüdrukute seas. Sellest, kuidas õpikeskkond soolist identiteeti kujundab ning kuidas mujal maailmas on õnnestunud edukalt tagada parem sooline tasakaal LTT erialadel, räägivad soolise võrdõiguslikkuse eksperdid Ülle-Marike Papp ja Liivi Pehk.

Häid näiteid LTT populariseerimisest teaduskeskuste koostöös tutvustab H2O mängude näitel TÜ õppeprorektor Mart Noorma. Muuseumi rakendamisest õpikeskkonnana jagab oma kogemusi Kadri Rannala Eesti Tervishoiumuuseumist.

Loodusteaduste ja tehnoloogia sillaehitusest muuseumide infosüsteemi, Taxify ja robootika näidetel räägib Anne Villems, Tartu Ülikoolist.

Suvekooli suurem eesmärk on aidata kaasa eri piirkondade sees ja vahel töötavate koostöövõrgustike tekkele, et ühiselt LTT valdkonna haridust edasi viia. „Soovime, et kuuldu ja arutatu tulemina sünniksid koostööplaanid, mida oleks võimalik ellu viia ja/või koostöömudelid, mis edaspidi aitavad tööd lihtsustada. Selleks, et suvekoolist oleks võimalikult palju praktilist kasu, laenasime raamistava idee Garaaž48-lt. Teise päeva lõpuks lahkuvad suvekoolilised hea õnne ning tahtmise korral peale hea tuju ja uute teadmiste-kogemuste ka konkreetsete projektiarendustega,“ rääkis suvekooli juht Anzori Barkalaja Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi Haridusuuenduskeskusest.

Teaduse populariseerijate suvekool toimub juba kolmandat korda, seda korraldab Eesti Teadusagentuur ja rahastatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ tegevustest .

Suvekooli päevakava leiab siit.

 

Lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona
Tel 5805 0869

Kommenteerimine on suletud