Eesti välisteadlased aitasid talgute korras Maarja küla kevadtöödes

Laupäeval, 28. mail toimetasid Põlvamaal Eesti välisteadlased peredega. Toimusid Eesti EURAXESSi võrgustiku korraldatavad traditsioonilised talgud. Seekord aidati mitmesugustes kevadtöödes Maarja küla rahvast. Selles külas elavad intellektipuudega täiskasvanud korraldavad oma igapäevaelu enamjaolt küll ise, ent iga abikäsi on seal siiski väga teretulnud.

Põlvamaal toimetas ligi viiskümmend teadlast ja pereliiget kolmeteistkümnest riigist, sealhulgas Indiast, Indoneesiast, Jaapanist, Hiinast, Armeeniast, Portugalist, Soomest ja muljalt.

Suurem osa talgulistest otsustas aidata seal, kus ehk kõige enam abi ka vaja oli – puhastati küla kuusenoorendikku pealetungivast lehtpuuvõsast. Teine suur seltskond – paljud naised ja lapsed – otsustasid aidata küla vaibakoda kaltsuribade lõikamisel. Neid saavad hiljem kasutada usinatest vaibakudujatest külaelanikud oma tootmistöös. Suuremaid ja väiksemaid töökäsi jätkus ka peenardele ning ühishoonete aknaid pesema.  Töid saatis Maarja küla pakutud tõeline talgusupp. 

EURAXESSi kevadise sündmuse keskmeks on tava järgi just talgud, kus on aidatud abivajajaid ja korrastatud looduskaitsealasid. See tekitab välisteadlastes ja nende pereliikmetes tugevama seose Eesti ühiskonna ja keskkonnaga. Peale selle aga tutvustatakse osalejatele alati ka meie kultuuri ja ajalugu – seekord külastati veel Taevaskoda ning teisel päeval Maanteemuuseumi. Uhke liivakivipaljandi kohta kõlas enne selgitusi arvamus, et see peab küll inimtekkeline olema, muuseum aga pakkus tõelise elamuse nii suurtele kui ka väikestele osalejatele. Esimese päeva õhtul on teadlasperedel võimalus omavahel lähemalt tuttavaks saada ning arutleda teemadel, mis ühised. Tagasisides rõhutavad osalenud alati nende sündmuste mitme komponendi tähtsust – mõnele läheb väga korda võimalus teha abivajajaile head, teised saavad uute kaaslastega suhtlemisel vajalikku nõu Eestis oma elu paremaks seadmiseks.

Sündmuse korraldas EURAXESSi Eesti võrgustik ja Eesti Teadusagentuur.

EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üle-euroopaline võrgustik, mis pakub tuge mobiilsetele teadlastele. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, aga ka perega kolimisega seotud teemadel. Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste tööportaali EURAXESS Jobs ning tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega. Eesti EURAXESSi võrgustikul on 9 liiget, sh teadusasutused ja koordineerivad asutused. Riiklik koordinaator Eesti Teadusagentuuris haldab EURAXESSi Eesti portaali, uudiskirja ja sotsiaalmeedialehte.

Lisainfo: Siiri Kolka, Eesti Teadusagentuur, EURAXESS Estonia, tel 7300338, e-post: siiri.kolka@etag.ee

www.euraxess.ee, www.etag.ee

Kommenteerimine on suletud