BONUS BIO-C3 aasta nõupidamine

Esmaspäevast neljapäevani (27-30. juuni) toimub Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt. 7a) EL BONUS projekti „Bioloogiliste muutuste põhjused, tagajärjed ja olulisus majandamisele“ (BIO-C3) aasta nõupidamine.
BONUS BIO-C3 on neli aastat vältav (01.01.2014-31.12.2017) projekt, mille juhtpartner on Saksamaa (GEOMAR) ja projektis osalevad lisaks kuue riigi – Eesti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome ja Taani teadlased. Eestist on projekti partner TÜ Eesti mereinstituut. Lisaks projekti aasta nõupidamisele toimub ka projekti tegevustega tihedalt seonduvat kaks workshop’i – zooplanktoni ja võõrliik ümarmudil – teemal.

BONUS BIO-C3 (https://www.bio-c3.eu/) peamine eesmärk on selgitada Läänemere bioloogilise mitmekesisuse dünaamikat, selle põhjuseid ning ka tagajärgi majandamisele. Projekti raames uuritakse: 1) milline on liikide ja asurkondade geneetiline baas kohanemaks Läänemere ajas ja ruumis varieeruvate keskkonnatingimustega; 2) pelaagiliste ja põhjalähedaste koosluste struktuursete muutuste funktsionaalseid tagajärgi, 3) kuidas ja mil määral bioloogiline mitmekesisus muutub ajas ja ruumis sõltuvalt olulistest välismõjudest, nagu kliimamuutused, eutrofeerumine, võõrliikide sissetung ja kalapüük; ning 4) kuidas Läänemere bioloogilise mitmekesisuse struktuursed ja adaptiivsed muutused mõjutavad ökosüsteemi toimimist. Saadud tulemused võimaldavad paremini hinnata Läänemere piirkondlike ökosüsteemide seisundit ajas, kaasates muuhulgas indikaatorid, ja edendavad seeläbi Läänemere säästlikku majandamist üldisemalt.

Projekti rahastatakse läbi Läänemerele suunatud Euroopa Liidu BONUS programmi (http://www.bonusportal.org/about_us), mille eesmärgiks on koordineerida ja toetada mereuuringuid Läänemere piirkonnas, samuti süvendada teadust rahastavate institutsioonide ja riiklike programmide ning rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist koostööd. Eesti osalust projektis finantseerib Eesti Teadusagentuur.

 

Lisainfo: Henn Ojaveer, Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi mereökosüsteemide juhtivteadur, tel: 5158328, e-mail: henn.ojaveer@ut.ee.

Kommenteerimine on suletud