Teadusprogrammide osakonna toetusmeetmed mõjutavad teaduselu, poliitikat ja majandust

2015. aasta mais loodi Eesti Teadusagentuuri uus teadusprogrammide osakond, mis tegeleb kahe tõukefondidest rahastatava programmi elluviimisega. Osakonda asus juhtima Oskar Otsus, kes varem tegutses Eesti Teadusagentuuris Horisont 2020 programmi konsultandina, RITA programmi juhiks sai Liina Eek, varasem Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik, ning nutika spetsialiseerumise valdkonda hakkas juhtima endine Teadusagentuuri analüüsiosakonna juhataja Viktor Muuli.

Möödunud aastal toimus eelkõige programme ettevalmistav töö, kuid nüüd on dokumendid kinnitatud ning ka esimesed toetused välja antud. Järgmise seitsme aasta jooksul suunatakse Eesti teaduse arengusse Mobilitas Pluss programmi vahendusel üle 35 ning RITA programmi kaudu üle 29 miljoni euro.

Mobilitas Pluss programmi ehk pikema nimega „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilisuse ja järelkasvu toetamine“ eesmärk on meie teadusasutuste rahvusvahelise nähtavuse ja konkurentsivõime kasvatamine. Selle saavutamiseks on loodud seitse toetusskeemi. 1. aprillist 2016 avanesid taotlusvoorud, mille abil tahame esimesel aastal Eestisse tuua orienteeruvalt 5 tipptasemel teadlast, kes looks siin oma uurimisgrupi, 20 välisriigis doktorantuuri läbinud noorteadlast ning 20 teadlast, kes on välisriigis läbinud järeldoktorantuuri või teinud võrreldaval tasemel teadust. Kõigi kolme konkursi tähtaeg on 31. augustil.

Samast programmist toetatakse ka Eesti teaduse rahvusvahelist turundamist „Research in Estonia“ brändi kaudu ning Eesti teadus- ja arendusasutuste kontaktbürood Brüsselis. Brüsselist juhitakse ju mitmeid teadus- ja arendustegevust toetavad programme, nagu Horiosont 2020, kus ka meie teadlastel ja ettevõtjatel on head võimalused kaasa löömiseks. Ka mitmed Mobilitas Pluss programmi toetused on suunatud just Euroopa algatustes osalemise edendamiseks. Näiteks toetame neid Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grantide taotlejaid, kes on grandist napilt ilma jäänud, kuid tahaksid uut taotlust ette valmistada. Samuti pakume tuge teadlastele, kes alles plaanivad nende grantide taotlusi kirjutama hakata.

RITA programmi (pikema nimega „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“) eesmärk on suurendada riigi rolli meie teadus- ja arendustegevuse suunamisel ning panna teadusasutusi rohkem ühiskonnale ja majandusele olulisi uuringuid läbi viima. Olulisel kohal on siinjuures valdkondlike ministeeriumite võimekuse kasvatamine teadus- ja arendusküsimustega tegelemisel. Seetõttu võetakse RITA programmi toel ministeeriumitesse tööle teadusnõunikud, kes hakkavad oma valitsusala teadus- ja arendustegevust suunama. Mitmes ministeeriumis on teadusnõunikud juba tööl ning mitu korraldavad hetkel inimeste leidmiseks konkursse.

Suurem osa RITA eelarvest läheb aga ühiskonnale vajalike teadusuuringute tellimiseks. Uurimisteemade defineerimisel mängivad võtmerolli ministeeriumite teadusnõunikud. Kõik tellitavad uuringud peavad olema vähemalt ühele, kuid eelistatavalt mitmele ministeeriumile vajalikud ja huvipakkuvad.

Teadusprogrammide osakond on tihedalt seotud veel ka kolmanda programmiga, mis toetab enam kui 26 miljoni euroga rakendusuuringute läbiviimist nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Eesmärk on panna Eesti ettevõtted meie teadusasutustelt rohkem rakendusuuringuid ja tootearendusi tellima. Seetõttu pakutakse ettevõtetele olenevalt uuringu liigist ning ettevõtte suurusest toetust 25-70 protsendi ulatuses uuringu maksumusest. Taotluste esitamine käib avatud taotlusvooru vahendusel läbi Sihtasutuse Archimedes. Teadusprogrammide osakonna ülesanne on taotlustele teadusliku ekspertiisi korraldamine, ettevõtete ja teadusasutuste vaheliste kontaktide soodustamine ning analüütiliste kokkuvõtete tegemine. Taotlusi saab esitada juba käesoleva aasta algusest ning praeguseks on esimesed taotlused ka positiivse rahastamisotsuse saanud.

Kui aastal 2022 teadusprogrammide osakond programme lõpetama hakkab, on loodetavasti Eestisse tööle tulnud hulk väga heal tasemel teadlasi, Eesti teadusasutused ja ettevõtted on rahvusvahelises teaduskoostöös aktiivsed, riigisektori ja teadusasutuste vahel on tihe koostöö, meie riigi juhtimises tehtavad olulisemad otsused baseeruvad teaduslikel põhjendustel ning meie ettevõtted ja teadusasutused tegutsevad tugevas sünergias.

Oskar Otsus
Eesti Teadusagentuur

Kommenteerimine on suletud