Eesti e-mälu on nüüd ühest E-varamu väravast kättesaadav

21. aprillil avab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium) kauaoodatud Eesti mäluasutuste ühisotsingu portaali E-varamu (www.e-varamu.ee).

E-varamu portaal on värav, mille vahendusel saab teha otsingut korraga raamatukogudes, muuseumides ja arhiivides. Tegemist on erinevaid andmebaase integreeriva, kaasaegsel otsimootoril põhineva portaaliga, mille ambitsioon on teha ühest kohast otsitavaks ja leitavaks kogu see vaimuvara, mida Eestis kogutakse ja säilitatakse digitaalselt.

E-varamu on ühtlasi Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekti “Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)“ üks osa ja oluline riikliku teadustaristu komponent.

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor ja ELNET Konsortsiumi juhatuse liige Andres Kollist on E-varamu portaali ülesehitamist vedanud viis aastat. “E-varamu esimese etapi teostumine on tähelepanuväärne. Suurepärane, et mäluasutused ja digitaalarhiivid suudavad koonduda ühe kaubamärgi alla, mis ei vähenda muidugi nende tähtsust eraldiseisvatena. See, et erinevates andmekogudes peituv teave muutub lugeja või uurija jaoks hõlpsamini leitavaks ning ta ei pea enam sooritama otsinguid paljudes erinevates portaalides, on kaasaja kiires ja muutuvas maailmas väga oluline,“ selgitab Kollist.

E-varamu portaal põhineb samal tarkvaral, millel ka Saksamaa digitaalraamatukogu (www.deutsche-digitale-bibliothek.de). Tänu sellele on portaalil stardipositsioon ja arenguvõimalused väga head, kuid võrreldes Saksamaa digitaalraamatukoguga on E-varamul Eesti väiksusest tulenevalt veel lisaks ka oma eeliseid.

Eesti e-varamu tugevuseks on Kollisti sõnul võime integreerida portaali väga erinevat tüüpi andmeid. Praegu on portaalil 11 partnerit. Nende hulgas on Tartu Ülikooli raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum, Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline raamatukogu. Eraldi tasub rõhutada, et E-varamuga on ühinenud oma andmetega ka teine teadustaristu objekt „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“. „See on hea näide erinevate valdkondade vahelisest koostööst. Ühte seotakse nii suured loodusteaduslikud kui ka traditsioonilised raamatukogude ja arhiivide andmemahud,“ rõhutab Kollist.

E-varamusse on liidestatud ka e-kataloog ESTER, artiklite andmebaas ISE, muuseumide infosüsteem MuIS. Hetkel leiab portaalist rohkem kui 11 miljonit objekti. E-varamu portaal on laiendatav ja sellega saab liita järjest kasvavaid andmebaase.

Loomulikult leiab portaalist ka kõikide partner-raamatukogude ja arhiivide digitaalsed kogud. Kollisti sõnul on E-varamus kuvatud ka Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu ETERA, mis on samuti Euroopa Liidu struktuurifondide toel valminud teadustaristu objekt.

„Tulevikkuvaatavalt on E-varamu teist etappi realiseerides eriti oluline, et intelligentsel ja kontekstitundlikul otsingul põhinev otsimootor tooks kasutajateni ideaalis kogu Eesti digitaalse mälu. See peab toimuma organiseeritult ja kasutajasõbralikult. Praegusel nutitelefonide ja tahvelarvutite ajastul on see rohkem kui oluline,“ lisab Kollist.

E-varamu portaali avamine toimub ELNET Konsortsiumi 20. tegutsemise aastat tähistava konverentsi „ELNET20 – raamatukogude visioonikonverents“ raames. 21. aprillil Eesti Rahvusraamatukogus aset leidval konverentsil esinevad mitmed silmapaistavad Euroopa riikide teadusraamatukogude ja konsortsiumite esindajad. Konverentsi päevakava:http://www.elnet.ee/elnet20/kava.php.

Aija Sakova, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu arendus- ja kommunikatsioonijuht, aija.sakova@tlulib.ee, 665 9425, 529 1159

Rohkem infot E-varamu ja ELNET Konsortsiumi kohta:

E-varamu portaal: www.e-varamu.ee

Peeter Kondratjev, E-varamu portaali loomise projektijuht, peeter.kondratjev@elnet.ee

ELENT Konsortsium: www.elnet.ee

Kommenteerimine on suletud