Avaneb Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide taotlusvoor

Plaani kohaselt pidanuks 12. aprillil avanema 2016. a Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrantide taotlusvoor. (Tehnilistel põhjustel konkursi avamine paar päeva viibib, kuid vajalikud dokumendid on juba Horisont 2020 osalejaportaalis kättesaadavad.) Taotluste esitamise tähtaeg on 14. septembril 2016 ning taotlusvooru eelarve on 218,5 miljonit eurot. Konkursi veebileht asub aadressil: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html

MSC individuaalgrandid on laialt tuntud, prestiižne rahastusallikas, mille ajalugu ulatub mitme raamprogrammi tagusesse aega. Grantide põhiolemus on selle aja jooksul jäänud samaks: rahastatakse 1-2 aasta pikkust stažeerimist välisriigis; taotlejaks on (üksik)teadlane koostöös vastuvõtva asutusega. Hinnatakse plaanitud teadustöö kvaliteeti ja taotleja seniseid tulemusi, aga ka vastuvõtva asutuse ja juhendaja(te) pädevust ning teadlase koolitus- ja kommunikatsiooniplaani. Kõigi MSC meetmete ühine eripära on, et taotlusi oodatakse mistahes teadusvaldkonnast – ei ole ette määratud teadusteemasid ega valdkondlikku eelarve jaotust.

Individuaalgrante on kahte tüüpi: Euroopa-sisesed (European Fellowships) ja Euroopast välja mineku grandid (Global Fellowships). Viimaste puhul lisandub 1-2 aastasele välisriigis stažeerimisele kohustuslik naasmine Euroopasse – nt tagasi koduriiki – 1 aastaks. Grandi rahastus katab ka seda kohustuslikku tagasitulekufaasi, seega Global Fellowshipi puhul on MSC individuaalgrandi pikkus kuni 3 aastat.

Taotlejal peab olema doktorikraad või vähemalt 4 aastat teadustöö kogemust (täistööaja arvestuses) doktoriõppesse astumist võimaldava kraadi saamisest. MSC individuaalgrandid on tiheda konkursiga, sestap on kahtlemata eelis neil, kel doktorikraad käes. Need grandid on mõeldud laiemale sihtgrupile ning pole ainult kitsalt järeldoktorantuuri rahastamiseks – ka kogenud teadlased saavad neid kasutada oma oskuste mitmekesistamiseks. Grandi taotlejaile pole mingeid ealisi piiranguid ega ole piiratud aeg, mis võib olla kulunud doktorikraadi kättesaamisest.

Teine oluline tingimus osalemiseks nõutava kogemuse pikkuse või doktorikraadi kõrval on nn mobiilsuskriteerium. MSC individuaalgranti võib taotleda ainult sellisesse riiki minekuks, kus taotleja pole elanud või töötanud enam kui 12 kuud viimase 3 aasta jooksul. Selle kriteeriumi täitmist kontrollitakse väga täpselt ja kontrollkuupäevaks on siin taotluste esitamise tähtaeg, 14.09.2016. MSC individuaalgrantide põhiline eesmärk on teadlaste karjääri arengu toetamine just mobiilsuse kaudu, seega on oluline, et teadlased ka reaalselt liiguksid teise riiki. Paindlikum on mobiilsuskriteerium kolmel erijuhul: kui teadlane naaseb teadustööle pärast eemal viibimist (nt vanemapuhkuselt tagasi tulles); kui teadlane on tulnud mujalt maailmast tagasi Euroopasse; või kui granti taotletakse töötamiseks mitte-akadeemilises sektoris, nt teadusmahuka ettevõtte juures. Sel juhul on mobiilsuskriteeriumiks mitte enam kui 36 kuud viimase 5 aasta jooksul.

Eesti senine edukus MSC individuaalgrantide taotlemisel on olnud kõikuv. Selliseid taotlusi, kus Eesti oli sihtriigiks – s.o kuhu teadlased soovisid grandi toel tööle asuda või (Global Fellowshipi puhul pärast Euroopast eemal viibimist) tööle naasta – esitati eelmisel aastal 18; rahastuse sai neist 2. See teeb edukuse määraks 11,1%, mis on väiksem kui 2015 konkursi keskmine edukus 13,6%. 2014. a olid vastavad arvud siiski paremad – 16 taotlust ja neist 4 edukat; edukus (25%) märksa kõrgem kui konkursi keskmine, mis oli 16,8%. Eesti kodakondsusega teadlaste taotluste jaoks oli samuti 2014. parem aasta: esitati kokku 46 taotlust, neist 6 olid edukad; 2015. a konkursil jäi 48 taotlusest sõelale vaid 4.

Mõnede viimastel aastatel rahastuse saanud projektide kohta saab lugeda:

http://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/1353

http://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/1709

http://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/1592

https://www.ut.ee/et/uudised/new-yorgi-teadlane-tuleb-eestisse-magalarajoone-uurima

Taotluse kirjutamine ei ole MSC individuaalgrandi puhul kindlasti kontimurdev. Taotlusvorm ja ‑juhend avaldatakse konkursi veebilehel ning taotlemine käib elektrooniliselt Horisont 2020 osalejaportaali vahendusel. Taotluse maht on 15 lehekülge. Üheks taotluse edu tagatiseks on tihe koostöö vastuvõtva asutuse ja tulevase juhendajaga, sest vastuvõtja pakutavaid võimalusi ning projekti elluviimise protsessi tuleb kirjeldada üsna detailselt.

Edukad taotlejad on oma kogemusi jaganud eelmiste aastate infopäevadel:

Evelyn Uuemaa: http://www.horisont2020.ee/wp-content/uploads/2015/03/MSCIF-infoday.pdf

Anneli Soo: http://www.horisont2020.ee/wp-content/uploads/2015/03/MSC-taotlemine-A.-Soo.pdf

Taotlusvormide ja –tingimuste, hindamiskriteeriumide ning taotlemise protsessi tutvustamiseks korraldab ETAg aprillis ja mais rea infopäevi ja koolitusi nii eesti kui inglise keeles. Registreerumine infopäevadele Tartus ja Tallinnas on avatud:

19. aprillil inglise keeles Tartus http://www.etag.ee/uritus/information-day-for-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-in-tartu/

21. aprillil inglise keeles Tallinnas http://www.etag.ee/uritus/information-day-for-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-in-tallinn/

27. aprillil eesti keeles Tallinnas http://www.etag.ee/uritus/information-day-for-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-in-tallinn/

 

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) in a nutshell (video)

Kristin Kraav
Horisont 2020 konsultant

Kommenteerimine on suletud