Eestikeelsed ülevaated OECD raportitest ja uuringutest käsitlevad Eesti teadus-ja arendustegevuse positsiooni maailmas ning Eesti elanike suhtumist teadusesse

Eesti Teadusagentuuri (ETAg) kodulehel on nüüd kõigile huvilistele kättesaadavad kaks eestikeelset kokkuvõtet, millest esimene on koostatud aastail 2014-2015 ilmunud OECD teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni teemalistest mahukatest raportitest ning teine Euroopas ja Eestis läbi viidud küsitlustest, kus uuriti Eesti elanike suhtumist teadusesse.

Arenenud tööstusriike koondava rahvusvahelise majandusorganisatsiooni OECD viimased tähtsamad teadust, tehnoloogiat ja innovatsiooni käsitlevad raportid on OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014 ja OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015.  Nendest mahukatest tekstidest kiire ülevaate saamiseks koostas Eesti Teadusagentuur eestikeelse kokkuvõtte, tuues globaalsete arengute kõrvale rohkem välja Eesti kohta käivat infot. 

Teine ülevaade võtab kokku neli uuringut, kus uuritakse Euroopa, sh Eesti inimeste suhtumist teadusesse, tehnoloogiasse ja innovatsiooni. Need on Responsible Research and Innovation (RRI), Science and Technology, Special Eurobarometer 401, 2013Public opinion on future innovations, science and technology (PIST)Aggregate report, 2015Public Perceptions of Science, Research and InnovationSpecial Eurobarometer 419, 2014 ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi korraldatud sotsioloogiline uuring Mina.Maailm.Meedia (MeeMa), 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014.

Lisaks tuuakse ülevaates välja kaudselt teaduse mainet käsitlevaid arve Haridus- ja teadusministeeriumi statistikast (Haridussilm) ja kahest Praxise uuringust („Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud). Keskharidusastme lõpetajate valikute uuringu lõpparuanne.“ (2012) ja „Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis“ (2013)) ning kahest eelpool nimetatud OECD raportist.

„Loodan, et infoküllases maailmas orienteerumiseks ja Eesti positsiooni võrdlemiseks rahvusvaheliselt on lühiülevaated toeks paljudele teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundajatele ja otsustajatele,“ põhjendas ülevaadete koostamise vajadust ETAg-i tegevjuht Karin Jaanson.

Tegemist on esimeste taoliste ülevaadetega, need on vabatõlkelised ja põhinevad koostaja valikul.

Lingid kokkuvõtetele

– http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/02/Teaduse-maine_uuringute-%C3%BClevaade_070316.pdf

– http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/02/OECD-STI-2014-report_030316.pdf

 

Lisainfo:
Karin Jaanson
Teadusagentuuri tegevjuht
Tel 731 7348
e-post: karin.jaanson@etag.ee

Kadri Raudvere
analüütik
Tel 730 0377
e-post: kadri.raudvere@etag.ee

Kommenteerimine on suletud