Pilootprogramm FP7 projekti artiklite avaldamise toetamiseks

Euroopa Komisjon on OpenAIRE’i initsiatiivina algatanud pilootprogrammi, mis toetab FP7 projektide publikatsioonide avaldamist avatud juurdepääsuga (Open Access, OA) ajakirjades. OpenAIRE2020 pilootprojekt „Post-grand Open Access Pilot“ on lisarahastamisvahend, mis võimaldab pärast FP7 projekti lõppemist taotleda toetust OA avaldamiskulude hüvitamiseks, võimaldades sealjuures autoritel endil valida selleks sobivaid väljaandeid.

Eestikeelse teabelehe leiate lingi alt:https://utlib.ut.ee/sites/default/files/openaire/Fact%20sheet_FP7PostGrant_eesti.pdf  Täpsem info:http://postgrantoapilot.openaire.eu

Lühikokkuvõte:

  • „Post-grand Open Access Pilot“ katab avatud juurdepääsuga artikli avaldamiskulusid (APC), kui FP7 projekti lõppemisest pole möödas üle kahe aasta.
  • Toetust makstakse kuni 2000 eurot teadusartiklite eest ning 6000 eurot monograafiate eest.
  • Ühe projekti peale on võimalik taotleda maksimaalselt kolme publikatsiooni avaldamiskulude katmist.
  • Toetusele esitatav artikkel või monograafia peab olema eelretsenseeritud ja võimalusel avaldatud Creative Commons litsentsi CC-BY alusel.
  • Toetust saanud publikatsiooni säilitatakse OpenAIRE’iga liidestatud repositooriumis (nt TÜ digitaalarhiiv DSpace-is).
  • Varem avaldatud FP7 projektide teaduspublikatsioonid ei ole pilootprogrammis abikõlblikud.

 

Toetustaotlusi kinnitanud ajakirjade nimekirjaga saab tutvuda siin: https://blogs.openaire.eu/?p=586

Elena Sipria-Mironov
TÜ raamatukogu projektijuht
OpenAIRE 2020 koordinaator Eestis
Tel. 737 5750
https://utlib.ut.ee/openaire-2020
www.openaire.eu

Kommenteerimine on suletud