„Kliimaalaste teadmiste ühendamine Euroopa jaoks“ (JPI Kliima) avalik konsultatsioon

EL teadustegevuse ühisprogrammeerimise algatus JPI Kliima on kuulutanud välja avaliku konsultatsiooni, et suunata paremini kliimateaduste arengut Euroopas. Avaliku konsultatsiooni käigus kogutakse tagasiside JPI Kliima tegevuste aluseks olevale strateegiadokumendile (Strategic Research Agenda), milles määratakse uued tegevussuunad aastateks 2016-2025. Olemasolev strateegiadokument on leitav SIIT .

Avalik konsultatsioon huvigruppidega toimub  kuni 1. aprillini aadressil:

https://www.surveymonkey.com/r/JPIClimateUpdateSRAConsultation.

Saadud sisend läheb läbivaatamiseks JPI Kliima juhtkomiteesse, kus valitakse välja parimad ettepanekud, mis saavad aluseks uue strateegia koostamisele.

Eestis on JPI Kliima tegevustega liitunud Keskkonnaministeerium.

Euroopa Liidu teadustegevuse ühisprogrammeerimise algatuste peamine eesmärk on suurendada ja tõhustada liikmesriikide teadusuuringute programmide koostööd, kooskõlastamist ja integratsiooni, et leida lahendusi eesseisvatele suurtele ühistele probleemidele (nt kliimamuutused, ühiskonna vananemine, kultuuripärandi hävimine, toiduohutus, energiaga varustatuse tagamine jne).

Rohkem infot ühisprogrammeerimise algatuste kohta on leitav SIIT.

 

Ülle Napa
Ulle.napa@etag.ee

Kommenteerimine on suletud