Avanes Eesti ja Prantsuse teadlaste koostööprogrammi PARROT reisigrantide taotlusvoor

Täna,  17. veebruaril, avati Prantsuse-Eesti teadus- ja tehnoloogiaalase koostööprogrammi PARROT reisigrantide taotlusvoor aastateks 2017-2018. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. mai 2016.

Programmi eesmärk on arendada kahe riigi teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kõikides baas- ning rakendusteaduse valdkondades, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadustes. Erilist tähelepanu pööratakse informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, küberkaitse, robootika, keskkonnateaduse, biotehnoloogia, materjaliteaduse, nanotehnoloogia ja lingvistika teemadele. Programmis eelistatakse projekte, kuhu on kaasatud doktorante ja noorteadlasi.

PARROT koostööprogrammi koordineerivad Prantsuse Vabariigi Välisministeerium ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Eestis korraldavad programmi tööd Eesti Teadusagentuur ja Prantsuse Suursaatkonna kultuuri- ja koostööosakond.

Avalik konkurss ühistele teadusprojektidele kestusega 2 aastat kuulutatakse välja iga kahe aasta tagant. Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale. Projekte hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Rahastusotsused teeb Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

PARROT’ programmi esimene ühiskonkurss korraldati 2002. aastal, seitsmele toimunud ühiskonkursile on esitatud 94 taotlust, millest rahastuse on saanud 51 ühisprojekti.

PARROT konkursi tingimused_2016

PARROT konkursi taotlusvorm_2016

Täpsem informatsioon 2016. aasta konkursi kohta:
Aare Ignat, PARROT programmi juht, tel: 731 7364; e-post: Aare.Ignat@etag.ee

Kommenteerimine on suletud