Selgusid aasta parimad Eesti teadusfotod

Teadus on Euroopa kultuuri lahutamatu osa, mille edasiandmiseks sageli sõnadest ei piisa, seepärast on oluline oskus näidata teadust läbi pildikeele. Kõige oskuslikumalt tegi seda Eesti aasta teadusfotograafiks valitud Tartu ülikooli keemia instituudi teadur Tavo Romann, kelle võidukas teadusfoto näitab mikroskoobi abil ioonse vedeliku lagunemist kõrge pinge all.

„Täna, kui pildiline suhtlus on levinud massidesse, on teaduslik tegevus ilma fotograafiat ühel või teisel moel kasutamata võimatu. On valdkondi, kus fotograafiline kujutis on uurimismetoodika osa. Aga ka oma tegevuse ja tulemuste tutvustamise kolleegidele ning teaduse populariseerimise teeb teadlasi tööhoos või oma uurimisobjekti olemust näitav foto palju lihtsamaks,“ ütles žürii liige, loodusfotograaf Urmas Tartes.

Eesti teadusfoto konkursile laekus 207 fotot 33 autorilt. Žürii esimees, Tartu ülikooli füüsika instituudi direkor Jaak Kikas rõõmustas, et Eesti teadusfoto tase on läbi konkursiaastate tõusnud. „Valisime parimaid fotograafe viies kategoorias. Oluline on märkida, et Eesti aasta teadusfotograafiks saanud Tavo Romanni pildid leidsid äramärkimist tervelt kolmes kategoorias,“ tõstis Kikas esile, lisades, et kui teaduslik sisu kõrvale jätta, on Romanni võidutööd ka eraldiseisvalt visuaalselt väga efektsed.

Tutvu kõigi 2015. aasta Eesti parimate teadusfotodega.

Euroopa ja Eesti teadusfoto võistlus toimub Vikipeedias kui keskkonnas, mis levitab hariduslikku sisu, millel on vaba ligipääs, aktiivne kogukond ja üldine usaldusväärsus. „Vikipeedia hindab teadusfotosid kõrgelt nende inforikkuse tõttu ja nende sobivuse pärast entsüklopeediasse. Nii loodame, et teadusfoto võistlus aitab teineteisele lähendada teadlasi ja veebientsüklopeediat, et võimaldada seeläbi paremat ligipääsu teadusmaterjalidele,“ rääkis vikipedist ja Eesti teadusfoto võistluse žürii liige Ivo Kruusamägi.

Eesti parimaid teadusfotosid valis žürii, kuhu kuulusid Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor fotograaf Jaak Kikas, vikipedist Ivo Kruusamägi, fotograaf Lauri Kulpsoo, teadusajakirjanik Arko Olesk ning bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes.

Eesti teadusfoto konkurss 2015 toimus 1. novembrist 15. detsembrini ning parimad teadusfotod ning aasta teadusfotograafi tiitel kuulutati välja 22. jaanuaril Tartu tähetornis. Konkursi eesmärk oli populariseerida teaduse tegemist ja jäädvustamist. Eesti võistlus on osa üleeuroopalisestteadusfotode võistlusest. Konkurssi korraldas Wikimedia Eesti.

Euroopa tasandi võistlusele laekus ligi 10 000 pilti 40 riigist ja ligi 2200 autorilt. Üldvõitjad selguvad lähema kuu aja jooksul ja need valitakse osavõtvate riikide parimateks arvatud piltide seast.

 

Lisainfo: Ivo Kruusamägi, Eesti teadusfoto võistluse žürii liige, vikipedist ja sündmuse korraldaja, tel: 51913112, e-post: ivo.kruusamagi@gmail.com.

Kommenteerimine on suletud