Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg 1. märts 2016

Ootame kasvatusteadlasi osalema kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil!

2016. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile oodatakse töid kuni 1. märtsini. Konkursi preemiafond on 5800 eurot.

Konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös, rahastajaks Haridus- ja teadusministeerium.

Esitatavate tööde kategooriad* on võrreldes varasemaga veidi muutunud ja sel aastal antakse preemiad järgmiselt:

1. Eesti keeles publitseeritud teadustöö:

I preemia 1000 eurot
II preemia 750 eurot

2. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel:

I preemia – 800 eurot
II preemia – 550 eurot

3. Magistritöö:

I preemia – 800 eurot
II preemia – 550 eurot

4.   Populaarteaduslik töö:

I preemia – 800 eurot
II preemia – 550 eurot

 

*Mõnedes kategooriates antakse preemiaid välja üle aasta. Sel aastal ei saa esitada publitseeritud/aprobeeritud doktoritöid (Heino Liimetsa nimeline preemia) ning didaktilis-rakenduslikke töid ja õpikuid (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) – neid oodatakse konkureerima järgmisel aastal.

KONKURSI TINGIMUSED

1. Konkursitöö esitatakse elektrooniliselt, töö fail jt dokumendid laetakse üles aadressil www.etag.ee/konkursid
2. Vähemalt üks konkursitöö autoritest peab olema Eesti alaline elanik välismaalaste seaduse § 5 tähenduses
3. Konkursitöö, mis esitatakse 2. ja 3. kategoorias, peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2015);  konkursitöö, mis esitatakse 1. ja 4. kategoorias, võib olla aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kahel kalendriaastal (2014, 2015)

ESITATAVAD DOKUMENDID

1. Töö iseloomustus ühes töö väärtuste põhjendusega (kuni 1 lk)
2. Konkursitöö autori nõusolek osalemiseks juhul, kui taotleja ei ole autor. Mitme autoriga töö esitamisel on vajalikud  kõigi kaasautorite nõusolekud. Nõusolek esitada elektrooniliselt (autori digiallkirjaga*) või paberil originaalallkirjaga. Digiallkirjastatud nõusoleku fail(id) tuleb üles laadida tööde esitamise keskkonnas: www.etag.ee/konkursid
Paberil nõusolek saata: Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, Eesti teadusagentuur, Soola 8, Tartu 5103.
3. Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm (täidetav veebis aadressil www.etag.ee/konkursid).

Osalus- ja registreerumisvormi www.etag.ee/konkursid saab sisse logida ID-kaardiga või parooliga. Kui logite ID-kaardiga, siis ennast eraldi registreerima ei pea. Kui logite parooliga, siis kõigepealt registreeruge. Seejärel saate oma e-posti aadressile parooli, mille abil logige sisse.
Edasised juhised leiate esitamiskeskkonnas. Kui nõu vajate, siis kirjutage margit.lehis@etag.ee. Kui esitatav töö fail on liiga mahuks (nt kujundatud mahukas trükis), siis võtke ühendust ja leiame koos lahenduse.

Konkursi tulemused avalikustatakse TÜ Haridusteaduste instituudi aulas 21. aprillil 2016 toimuval konverentsil.

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiate aadressil ka kodulehelt http://www.etag.ee/teadpop/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/

Palun edastage konkursiinfot kõigile võimalikele huvilistele.

 

Lisateave:
Margit Lehis
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti Teadusagentuur
margit.lehis@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud