Alanud on koostöövõrgustiku NORFACE ühiskonkurss

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) on sotsiaalteaduste edendamisele keskenduv koostöövõrgustik, mille partnerid on Austria, Eesti, Hollandi, Iirimaa, Islandi, Kanada, Leedu, Norra, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani ja Tšehhi teadust rahastavad organisatsioonid. Vaatlejaks on NordForsk.

Igasse ühiskonkursil osalevasse projekti peavad olema kaasatud vähemalt kolme NORFACE’iga liitunud ja ühiskonkurssi rahastava riigi uurimisrühmad. Kuna ETAg rahastab edukaid Eesti teadlasi programmi Mobilitas Pluss kaudu, siis saavad Eesti teadlased projektides osaleda vaid kaaspartneritena (NORFACE DIAL taotlusvormis co-partner).

Lõpptaotlusvooru pääsenud ja rahastuse saanud konsortsiumidesse kuuluvate Eesti teadusgruppide grandid eraldatakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on ETAg ja mida osaliselt rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Maksimaalne projekti maksumus on 150 000 eurot. Kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega.

NB! Vähemalt 7 tööpäeva enne taotluse esitamist NORFACE ühiskonkursile tuleb ETAgile esitada vastavuse kontrolliks töörühma koosseis (grandihoidja ja põhitäitjad) ning eelarve.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 30. märts kell 13.00 CET.

Informatsioon ühiskonkursi kohta:
Aare Ignat
E-post: Aare.Ignat@etag.ee
Telefon: 731 7364

Informatsioon programmi Mobilitas Plus ja projekti eelarve koostamise küsimustes:
Margus Harak
E-post: Margus.Harak@etag.ee
Telefon: 731 7343

Nõuded granditaotlejale National Eligibiliy Criteria
Täpsem teave konkursi kohta NORFACE’i kodulehelt

Kommenteerimine on suletud