Eesti Teadusinfosüsteem viiakse üle uuele platvormile

15. detsembrist algab Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) üleminek uuele tehnoloogilisele platvormile, mis asendab praeguse kümne aasta vanuse, moraalselt ja tehniliselt vananenud süsteemi.

Haridus-ja teadusministeeriumi e-teenuste osakonna arendusjuht Hannes Alekandi sõnul on uue ETISe loomise peamiseks põhjuseks olnud vajadus kaasajastada selle tehnoloogilist platvormi ning ühtlustada ja muuta paindlikumaks andmete kuvamise ja töötlemise protsesse ning andmevahetust.

Uus teadusinfosüsteem pakub rohkem otsinguvõimalusi, lisandunud on andmete filtreerimise viise. Muutub ka portaali välisilme ja suurenevad kasutajate võimalused oma töökeskkonna isikupäraseks kujundamiseks ning teadete tellimiseks.

Üleminek algab andmete impordiga praegusest ETISest uude infosüsteemi. Praegune ETIS jääb impordiperioodiks küll kättesaadavaks, ent andmeid ei saa lisada ja muuta. Hiljemalt 20. detsembriks on üleminek lõppenud ja tegevus jätkub tavapäraselt juba uues infosüsteemis.

Uue süsteemi kasutuselevõtt võib paratamatult kaasa tuua tõrkeid, seepärast ootame kasutajatelt kannatlikku meelt ning mõistmist. Tõrgete ja muude probleemide korral palume teavitada meie kasutajatuge: tel 7 300 373; e-post:etis@etag.ee

Uues süsteemis jäävad kasutajarollid ja õigused, teadustegevuse sisestamise ja kinnitamise ning taotluste ja aruannete koostamise, esitamise ja menetlemise üldpõhimõtted samaks.

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) koondab informatsiooni Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. 2014. aasta seisuga on ETIS-es registreeritud 44 802 isikut ja 144 teadus-ja arendusasutust. Samaaegselt on Eesti Teadusinfosüsteem keskkond erinevate taotluste ja aruannete esitamiseks ning menetlemiseks  ja lepingute sõlmimiseks.

Eesti Teadusinfosüsteemi on  välja töötanud Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teadusagentuuri, teadus-ja arendusasutuste ning teadust finantseerivate asutustega. Uue tehnilise lahenduse on arendanud Finestmedia AS, rahaliselt toetas Euroopa Sotsiaalfond.

 

Lisainfo: Marika Meltsas, tel 730 0323, 524 2636; e-post: marika.meltsas@etag.ee

 

 

 

Kommenteerimine on suletud