Horisont 2020 keskkonnateemalised taotlusvoorud 2016-2017. aastal

Alates novembri algusest on avatud Horisont 2020 uued keskkonnateemalised taotlusvoorud aastateks 2016-2017.  Kõik taotlusvoorud on leitavad koos tingimuste, vormide ja taustadokumentidega Osalejaportaalist ( >Funding opportunities> Calls > H2020).

Tööprogrammi „Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained“ fookusvaldkondi on aastatel 2016-2017 seitse:

1. Kliimateenused
2. Madala süsiniku Euroopa
3. Looduspõhised lahendused
4. Vesi
5. Toorained
6. Maa kaugseire
7. Kultuuriväärtused ja säästev areng

Varasemast suurem tähelepanu on 2016-2017. a tööprogrammis pööratud innovaatiliste lahenduste väljatöötamisele, eriti puudutab see looduspõhised lahendusi. Täiesti uue teemavaldkonnana on keskkonnatööprogrammi  sisse toodud kultuuriväärtused ja nende jätkusuutlik majandamine (nii maa- kui ka linnapiirkondades). Sarnaselt 2014-2015. a temaatikale on Euroopa Komisjonile jätkuvalt prioriteetsed teemad vesi, toorained ja kliimateenuste arendamine. Loe täpsemalt 2016-2017. a keskkonnavaldkonna tööprogrammi taotlusvoorude kohta siit.

Taotlusvoorud on endiselt kas ühe- või kaheastmelised, esimeste taotlusvoorude tähtajad on tulemas juba 2016. a märtsis.

Heade koostööpartnerite leidmiseks soovitame end registreerida uues spetsiaalselt keskkonnatööprogrammi taotlusvoorudele keskendunud partnerotsinguportaalis: http://partnersearch.ncps-care.eu/ .

Partnerotsingu portaal on välja töötatud Horisont 2020 keskkonnateemade konsultantide poolt projekti NCPs CaRE raames. Projekti kodulehelt leiab infot ka keskkonnateemaliste ürituste, uudiste ja konsortsiumi poolt välja töötatud juhendmaterjalide kohta – www.ncps-care.eu.

Suurepärane võimalus end tutvustada ja ka partnereid otsida on erinevad rahvusvahelised partnerlusüritused, mis sageli korraldatakse mõne temaatilise konverentsi raames.

Lähiajal on tulemas:

  • European Smart & Living City Conference 2015.
    01-02.12.2015 Luksemburg

Teemad:
Digital for growth
– Smart skills for smart cities
– Smart Buildings for a better living
– Living City : the new paradigm for today and tomorrow
– Keynote presentation : Paris Smart City 2050 , and other Fertile Cities
– lisaks partnerlusüritus

Rohkem infot: http://www.disruptyourcity.eu/

  • Third annual High Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials and Horizon 2020 Brokerage Event on Raw Materials.
    9.-10.12.2015 Brüssel

Teemad:
From research to market – views of start-up
– Raw Materials – Opportunities for Business (panel discussion)
– EIP on Raw Materials
– lisaks partnerlusüritus

Rohkem infot: http://eip.onetec.eu.

Toimunud üritused:

– Horisont 2020 infopäevad Eestis. Ettekanded on leitavad Horisont 2020 Eesti lehelt.
– Horisont 2020 keskkonnatööprogrammi infopäev Brüsselis 21.09.2015. Ettekanded on leitavad SIIT
– Partnerlusüritus Brüsselis 20.10.2015 „Innovating Cities with Nature and Culture“.
– Ettekanded ja partnerotsinguprofiilid on kättesaadavad SIIT.


Lisainfo ja konsultatsioonid Horisont 2020 „Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained“ tööprogrammi kohta SA Eesti Teadusagentuuri keskkonnavaldkonna konsultandilt:
Ülle Napa
ulle.napa@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud