EURAXESSi sügisretk Kumusse pakkus välisteadlastele loomingulist vaheldust

Euraxessi võrgustiku korraldatav Eesti välisteadlaste ja perede sügisene kokkusaamine toimus seekord Kumu kunstimuuseumis. Võrgustikusündmuste eesmärk on teha teadlasi tuttavaks omavahel ning meie ühiskonna ja kultuuriga.

Seekordne retke sihtkoht ei olnud valitud vaid selleks, et tutvustada siinset kunstilugu ning väga hea kollektsiooni ja väljapanekutega muuseumi, vaid soovisime saada ja jagada teadmisi ka Eestis tehtavast kunstiteadusest. Külastus algas lühiloenguga Kumu hariduskeskuse juhatajalt Maarin Ektermannilt. Eesti kunstimuuseumis on kaua aega töötanud kõrgharidusega kunstiteadlased, kuraatorid, giidid. Kõrgetasemelise teadusasutuse määratluse sai muuseum aga alles käesoleval, 2015. aastal, kui juunis sõlmiti assotsiatsioonileping Eesti Teaduste Akadeemiaga. Muuseumi teadusprogrammid ja publikatsioonid on arvestatav osa Eesti teadustegevusest.

Foto: Giuseppe Buono

Kunstimuuseum teeb tihedat koostööd ka Eesti Kunstiakadeemiaga (EKA). Kunstiteaduse Instituudis ja EKA doktorikoolis on viljakaid tulemusi andnud uurimissuunad, mis tegelevad arhitektuuriga ning kunsti, arhitektuuri ja disainiga nõukogude perioodil. Eesti Kunstiakadeemia liitus EURAXESSi võrgustikuga selle aasta maikuus. Liikmestaatus annab muu  hulgas EKA-le võimaluse saada välisteadlaste vastuvõtuga seotud küsimustes tuge teistelt võrgustikku kuuluvatelt teadus- ja kõrgharidusasutuselt.

Muuseumis oli välisteadlastel võimalus valida kahe ekskursiooni vahel. Maalikunsti huvilised külastasid Eesti püsiekspositsiooni ning viimast päeva lahti olnud näitust „Natuuri rikkus“. Nende giidiks oli Kumu lektor-vanemgiid Helena Risthein. Kaasaegse kunsti ideed tutvustas hariduskeskuse tunnijuht Triinu Jürves. Alustati samuti Eesti kunsti püsiekspositsioonil ning külastati näitust „Saaga. Islandi kunsti lood“, räägiti kaasaegse kunsti ideest, probleemidest ja tõlgendamisest.

Ekskursioon. Foto: Giuseppe Buono

 

 

 

 

 

 

 

 

Soovides pakkuda teadlastele loomingulist vaheldust, jätkasime pärast kehakinnitust soovi järgi valitud töötubades – Malle-Reet Heidelbergi juhendamisel sai kätt proovida akvarellmaalis,  Mirja-Mari Smidt aga tutvustas linoollõiketehnikat. Mõlemas töötoas oli märgata suurt süvenemist ning valmis hulk toredaid kunstiteoseid – nii elus esimest korda graafikaga kokku puutunud osalejatelt kui ka ilmselt kunstiilmas juba kogenumatelt.

Töötuba. Kolm põlve. Foto: Giuseppe Buono

Töötuba. Foto: Manoop Chenchiliyan

 

 

 

 

 

 

 

 

EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üleeuroopaline võrgustik, mis toetab mobiilseid teadlasi, pakkudes ennekõike administratiivseid tugiteenuseid. Samuti on teadlaste jaoks oluline platvorm EURAXESS Jobsi tööportaal, mis viib kokku vabad teadustöökohad ja tööd otsivad teadlased. Eesti EURAXESSi võrgustiku koordinaator Eesti Teadusagentuuris korraldab 9 liikmesorganisatsiooni töötajatele koolitusi, kaasates ekspertpartnereid Eesti ametiasutustest (nt politsei- ja piirivalveamet, maksuamet jt). Peale selle korraldatakse välisteadlaste peredele põnevaid retki ja talguid Eesti eri paigus. Eestisse saabuvate teadlaste jaoks koondab infot portaal http://euraxess.ee/, anname välja ingliskeelset uudiskirja euraxess.ee/newsletter/ ning paremaks jõudmiseks sihtrühmani on loodud Facebooki konto.


Lisainfo
:
Siiri Kolka
Eesti Teadusagentuur
EURAXESS Estonia
Tel: 7300338
e-post: siiri.kolka@etag.ee
www.euraxess.ee
www.etag.ee

Kommenteerimine on suletud