Eesti parimad teaduse populariseerijad 2015 on selgunud

Eile, 19. novembril Tallinnas laululava klaassaalis toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Mida üks ei jõua, seda üheksa jõuavad“ andsid Haridus-ja teaduministeeriumikantsler Janar Holm ning konkursi hindamiskomisjoni esimees, akadeemik Enn Tõugu üle tänavused Eesti teaduse populariseerimise auhinnad ja  riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija märgid.

Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärk on tunnustada teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi,  tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele.

Auhinnafond 21 500 eurot jaguneb kuue kategooria võitjate vahel. Elutööpreemia –  6500 eurot. Viies ülejäänud kategoorias on peapreemia suuruseks 2200 ja II preemia suuruseks 800 eurot. Kõik laureaadid saavad õiguse kasutada märki „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija“ .

Eesti teaduse populariseerimise riiklikud auhinnad 2015:

Tiiu Silla nimeline elutööpreemia (6500 eurot ning Stanislav Netchvolodovi skulptuuri „Möbiuse leht“) pikaajalise teaduse ja tehnoloogia süstemaatilise populariseerimise eest:

Mare Ruusalepp Tartu Observatooriumist Tõraveres – pikaaegse astronoomia populariseerimise eest nii Tõraveres kui mujal Eestis.

Mare Ruusalepa panus Tõrvere Stellaariumi ja 1,5-meetrise teleskoobitorni ümbruse kujundamisse tõi külastajad ja eriti koolilapsed teadusasutusse, kus nad ühest küljest saavad näha teadlaste töötingimusi ning kõrgetasemelisi teadusriistu, kuid kus on nende jaoks ka sobiv ja atraktiivne ruum. Oma algatusvõime ja kindlameelsusega on Mare Ruusalepp nakatanud ka kolleegid.

Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil”:

Peapreemia: ERR teadusportaal Novaator – portaali vastutav toimetaja Marju Himma-Kadakas. Tartu Ülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu teadusportaali premeeritakse teadusteemade ja teadlaste saavutuste laiapõhjalise ning professionaalse käsitlemise ja avalikkusele tutvustamise eest.

Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil”:

Peapreemia: MTÜ Loodusjakiri, juhatuse liige ja ajakirja peatoimetaja Indrek Rohtmets, ajakirja kauaaegne toimetaja ning pea- ja tegevtoimetaja Kärt Jänes-Kapp. Ajakiri Horisont 50 aastat Eesti teaduse populariseerijana – teadlaste tutvustamise ning humanitaar- ja reaalteadusi ühendava populariseeriva tegevuse eest;

Kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“:

Peapreemia: projekt „Euroopa Sotsiaaluuring Eestis“, projekti juht Mare Ainsaar (Tartu ülikool). Teadusprojekti tulemuste läbimõeldud ja laiaulatusliku populariseerimise eest;

II preemia: MTÜ TTÜ Robotiklubi, juhatuse liige Sigrid Münter. Noortele robootika ja insenerivaldkonna erialade tutvustamise ning populariseerimise eest TTÜ Robotiklubi töötubades;

II preemia: Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumi uurimis- ja konserveerimisprojekt „Rode altar lähivaates”, projekti koordinaator Hilkka Hiiop. Projekti raames läbiviidud teaduse populariseerimise, humanitaar- ja reaalteaduste lõimimise ning pärandi laiema tutvustamise eest.

Kategoorias „Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja”:

Peapreemia: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasiumi õpetaja) – Eesti I koolide teadusteatrite festivali korraldamise ning noorte ja õpetajaskonna hulgas loodusteadusliku maailmavaate levitamise eest;

II preemia: produtsent Ylle Rajasaar, pikaajalise keskkonnateemade ja teaduse populariseerimise eest meedias.

Kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“:

Peapreemia: Noortele suunatud teadusvõistlus „Teaduslahing“, projekti koordinaator Kristi Parro, Elus teadus (Eesti Maaülikool). Võistluse algatamise ja korraldamise eest;

II preemia: „Garage48 Hardware & Arts“ ürituste sari, korraldajad Priit Salumaa (Garage48 SA), Alvo Aabloo (Tartu Ülikool), Anu Piirisild (Eesti Kunstiakadeemia), Indrek Rebane (Hedgehog OÜ). Ürituste korraldamise eest, mis on julgustanud koostööd ning uute tehnoloogiate rakendamist seni vähekasutatud aladel ja sihtrühmade seas.

II preemia: MTÜ Taibukate Teaduskool, tegevjuht Lilian Tambek. Loodus- ja reaalteaduslike oskuste arendamise ning valdkonna populariseerimise eest Viljandi maakonna noorte hulgas

Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur. Tänavu anti auhindu välja kümnendat korda.

Aastate jooksul on konkursil  tunnustuse pälvinud paljud teadust tutvustavad ja populariseerivad tegevused, millest mitmed on tuntud ka üleriigiliselt (näiteks  tele-teadusvõistlus „Rakett69“,  raadiosaated „Kukkuv õun“, „Puust ja punaseks“, „Labor“, Eesti lugu“,  füüsikabuss „Suur Vanker“ või ajakirjad Horisont, Tarkade Klubi  ja Laste Maailm, raamatud „Matemaatika õhtuõpik“, „Higgsi bosoni lugu“, „Ravimtaimede entsüklopeedia“, Lasteka portaal Jänku-Jussi multikate ja robootika töövihikuga, portaal Novaator  jne), teised on noortele teadust ja tehnoloogiat ning teadlaste tegevust tutvustanud väiksemates piir- ja kogukondades (Juuniorteadlaste aastaring Kongutas, Viimsi kooli Collegium Eruditionis, Saaremaa Ühisgümnaasiumi mini-teaduspäevad, tudengite Talveakadeemia jpm.

 

Lisainfo:

Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja, tel 511 0356;  e-post: terje.tuisk@etag.ee

Margit Lehis, tel 730 0335; e-post.margit.lehis@etag.ee

 

 

Kommenteerimine on suletud