Eesti loodus-, tehnoloogia- ja inseneriteaduste valdkond vajab olulist arenguhüpet

Eesti Teadusagentuur korraldab täna, 19. novembril  konverentsi „Mida üks ei või, seda üheksa võivad“, mille peateemaks on koostöö teaduse, tehnoloogia ja inseneeriavaldkonna populariseerimisel, hariduse edendamisel ja valdkonnas töötamise väärtustamisel.

Eesti Teadusagentuuri juhi Andres Koppeli sõnul on viimaste aastate jooksul paljudes kogudes aru peetud, kuidas suurendada õppijate huvi loodus- ja inseneriteaduste vastu, kuid nüüd on esmakordselt koos kõigi huvitatud poolte esindajad. “Ettevõtlikkus, koostöö teaduse, eriti tehnoloogia ja inseneriteaduste valdkonnas mõjutavad meie riigi arengut ja üldist heaolu kõige otsesemal viisil,“ rõhutas Andres Koppel.

Konverentsil tutvustatakse Teadus- ja tehnoloogiapakti, mille eesmärgiks on algatada laiapõhjaline koostöö riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori vahel teaduse, tehnoloogia ja inseneeriavaldkonna edendamiseks. Vajadus selle järgi tuleneb järjest kasvavast tööjõupuudusest, hariduse ja tööturu mittevastavusest ning noorte vähesest huvist oma tulevik reaalsuunaga siduda.

Pakti tutvustusele eelneb Eesti vajaduste ja reaalsuse analüüs lähtuvalt demograafilisest, sotsiaalsest ning majanduslikust aspektist. Tuuakse häid koostöönäiteid ja kõik osalejad saavad teha konkreetseid ettepanekuid, kuidas muuta praegust situatsiooni, kus huvi ja ettevõtlikkus loodus-, tehnoloogia- ja inseneriteaduste valdkonnas püsib madal. Konverentsil osaleb ligi 150 inimest ühiskonna erinevatest huvigruppidest – haridus- ja teadusasutustest, ettevõtetest ja ettevõtjate esindusorganisatsioonidest, kohalikest omavalitsustest ja riigiasutustest ning kolmandast sektorist.

Konverentsipäeva lõpus anna teadusajakirjanike selts välja teadusajakirjandusesõbra auhinna ja kuulutatakse välja riiklike teaduse populariseerimise auhindade võitjad. Konkursi peapreemia on Tiiu Silla nimeline elutööpreemia väärtuses 6500 eurot.

Auhindamise algus on 16.30.

Konverentsi programm täpsemalt: http://www.etag.ee/teadpop/koostookonverents-2015/

Teadus- ja tehnoloogiapaktist: http://www.etag.ee/teadpop/tehnoloogiapakt/

 

Lisainfo:

Signe Ambre, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna arendusjuht,  tel  5884 8398; e-post: signe.ambre@etag.ee

Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja, tel 511 0356;  e-post: terje.tuisk@etag.ee

Konverentsi toimumist rahastatakse teaduse populariseerimise tegevuskavast TeaMe+.

Kommenteerimine on suletud