Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss on populaarsem kui kunagi varem

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile laekus tähtajaks 566 teadustööd, millega püstitati taaskord rekord, eelmisel aastal oli konkursile esitatud töid 511.

Töid esitati 34 ülikoolist, esindatud on kõik Eesti suuremad ja avalik-õiguslikud ülikoolid ning 18 välisülikooli.

Kõige rohkem, 258 tööd esitati ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas, järgnesid loodusteadused ja tehnika 182, bio- ja keskkonnateadus 85 ning terviseuuringud 41 tööga.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisu sõnul kinnitab aasta-aastalt suurenev konkursitööde arv selliste konkursside vajadust. „Järjepidev riiklik noorte teadlaste tunnustamise süsteem  motiveerib noori teadus ja arendusvaldkonnas tegutsema, pakkudes teadlaskonnale hädavajalikku järelkasvu,“ rõhutas Terje Tuisk.

Konkursi preemiafond on  61 980 eurot, mis jaguneb proportsionaalselt kolme taseme (rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõpe, magistriõpe ning doktoriõpe) ning eelloetletud 4 valdkonna vahel. Lisaks antakse välja kaks valdkondade- ja tasemeteülest peaauhinda väärtuses 3600 eurot. Tunnustust avaldatakse ka parimate tööde juhendajatele.

Konkursi töid hindab 16-liikmeline konkursikomisjon, mis koosneb eri valdkondade tunnustatud teadlastest ning Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajast.

Konkursi tulemused avalikustatakse 17. detsembril, mil Haridus-ja teadusministeeriumi saalis antakse parimatele üle preemiad.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss on pikkade traditsioonidega üritus, mida korraldatakse järjepidevalt juba alates 1991. aastast. Konkursi peakorraldaja on Eesti Teadusagentuur, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo:

Reet Rannik, konkursi koordinaator, tel 730 0332; 5347 2959. e-post: reet.rannik@etag.ee

 

Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, tel 730 0333; 511 0356

e-post: terje.tuisk@etag.ee

Kommenteerimine on suletud