Registreerumine 19. novembri koostöökonverentsile „Mida üks ei või, seda üheksa võivad“

Eesti Teadusagentuur korraldab 19. novembril koostöökonverentsi „Mida üks ei või, seda üheksa võivad“. Konverents toob kokku erinevad ühiskonna huvigrupid, kelle tegevustest oleneb, kas ja kuidas noorte tulevikuvalikud aitavad kaasa ühiskonna ja majanduse arengule.

Üheks oluliseks eelduseks majanduse toimimisel on piisavalt hea haridusega inimesed ja nende ettevõtlikkus teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas. Kuigi viimastel aastatel on palju tehtud nende valdkondade hariduse arendamisel, siseneb prognoosi kohaselt 2016. aastal tööjõuturule vähem inimesi kui sealt lahkub; meie noorte huvi teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas edasi õppida on liiga väike; meie haridussüsteem ei vasta tööandjate ootustele ja teisalt – sageli ei väärtusta ka tööandjad valdkonna oskuseid vaid pigem diplomit. Nende vastuolude lahendamiseks on vaja alustada süsteemset koostööd kõikide osapoolte vahel.

Konverentsil „Mida üks ei või, seda üheksa võivad“ antakse ülevaade teaduse, tehnoloogia ja inseneeria arengut oluliselt mõjutavatest näitajatest, inspiratsiooni saab erinevatest koostöönäidetest ning tutvustatakse koostööalgatuse teadus- ja tehnoloogiapakti olemust ja eesmärke. Osalejad saavad võimaluse jagada omi mõtteid pakti põhieesmärkide elluviimise osas. Päeva lõpus antakse üle riiklikud teaduse populariseerimise auhinnad.

Osalema on oodatud poliitikud, riigiasutuste ja ettevõtete juhid, haridusasutuste erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja haridusnõunikud, teadlased ja teaduse populariseerijad, karjäärinõustajad, õppejõud ja õpetajad.

Osalemine on tasuta, ajakava ja registreerumisinfo on toodud konverentsi veebilehel.

Lisainfo:
Signe Ambre
Teaduse populariseerimise osakonna arendusjuht
e-post: signe.ambre@etag.ee

Kommenteerimine on suletud