Personaalse uurimistoetuse saavad enam kui poolsada teadusprojekti

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu tegi eile eelotsuse anda  personaalne uurimistoetus 52-le teadusprojektile ning jagada 8 järeldoktori uurimistoetust. Personaalsete uurimistoetuste ja järeldoktoritoetuste maht on kokku 3,2 miljonit eurot.
 
Personaalsed uurimistoetused jagunevad stardi- ja otsingutoetusteks,  toetuse saanud  52st  teadusprojektist oli  14  bio- ka keskkonnateadustest (8 starditoetust ning 6 otsingutoetust); 18 loodus- ja tehnikateadustest  (11 starditoetust ja 7 otsingutoetust), 9 terviseuuringutest (4 starditoetust ja 5 otsingutoetust) ning 11 ühiskonna ja kultuuriteadustest (4 starditoetust ja 7 otsingutoetust).
 
Järeldoktoritoetusi anti välja 8, neist 3 järeldoktorit tuleb Eestisse ning 5 järeldoktorit suundub oma teadmisi täiendama välisriikidesse.
 
Personaalsete uurimistoetuste 2016. a taotlusvooru laekus 284 taotlust kogumahus 19 miljonit eurot neist bio- ja keskkonnateadustes 59, loodus- ja tehnikateadustes 107, terviseuuringutes 33 ning ühiskonna ja kultuuriteadustes 84.  Järeldoktoritaotlusi laekus 69, nendest üks ei kvalifitseerunud ning kaks taotlejat loobusid.
 
Hindamisnõukogu eelotsused koos retsensentide hinnangutega  saadetakse nii taotlejatele kui ka asutustele välja novembri keskpaigaks. Pärast taotlejatelt saadud tagasisidet tehakse lõppotsused jaanuari keskpaigaks.
 
Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava teadlase või tema juhitava väikese uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse toetus, mis jaguneb:
otsingutoetus- uudsele, otsingulisele ja kõrge rahvusvahelise tasemega uurimisprojektile, mille täitmisega võib kaasneda kõrge teaduslik risk;
starditoetus – iseseisvate teadusuuringute alustamise toetus, mis on mõeldud noortele teadlastele iseseisva teadlaskarjääri arendamiseks ja oma uurimisrühma loomiseks;
järeldoktori uurimistoetus – mõeldud lühikeseks perioodiks (kuni 24 kuud), eesmärgiks juhendaja juures täiendavate oskuste ja uute kogemuste saamine.
 
 
Lisainfo: Madis Saluveer, uurimistoetuse osakonna juhataja, 730 0335 ja tel 5032094. e-post: madis.saluveer@etag.ee
 
 
                                                                                                                            
 
 

Kommenteerimine on suletud