Konkurss koolides tegutsevate huviringide andmete kogumiseks

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond alustab 2015. aasta sügisel teadushuviharidust toetavate tegevustega,
mille eesmärk on suurendada laste ja noorte huvi teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna vastu.
Koolides 2015.-2016. õppeaastal tegutsevate huviringide kohta taustainfo kogumiseks kuulutame välja konkursi

andmete kogumiseks kõigis üldhariduskoolides tegutsevate huviringide kohta

Konkursi eesmärgiks on leida andmete koguja(d), kes kaardistab(vad) millised huviringid koolides töötavad,
mis vanuseastmele need mõeldud on ja millised on nende rahastamise allikad.

Tööülesanne on andmete kogumine kõigi Eesti üldhariduskoolides (541 kooli) tegutsevate huviringide kohta:
–         andmete kogumiseks ühenduse võtmine kohalike omavalitsuste (KOV) ja koolidega;
–         andmetabeli edastamine vastavalt vajadusele kas KOVile või koolile;
–         andmetabeli tagasiesitamise ja korrektse täitmise kontroll;
–         esitatud andmete koondamine ühte andmetabelisse;
–         esitatud andmetabelite ja koondandmetabeli esitamine Tellijale.

Tellijal on õigus kogutud andmete baasil teha edasist analüüsi ning avaldada nii andmeid kui nende põhjal tehtud analüüse
sobivates kanalites. Andmetabeli näidist saab vaadata siit Naidistabel_2015

Nõuded töö teostajale:
–         omab ülevaadet Eesti üldharidussüsteemist ja haldussüsteemist;
–         omab ülevaadet Eestis hariduse kohta peetavatest andmebaasidest;
–         exceli andmetabelite koostamise oskus ja teadmised andmetabelite töötlusest;
–         hea suhtlusoskus ja kannatlikkus;
–         kasuks tulevad: hea eesti ja vene keele oskus, kokkupuude haridusvaldkonnaga ning teadmised huviharidusest.

Tööde alustamise orienteeruv aeg on 1. oktoober. Andmetabeli (excel formaadis) tellijale üleandmise
viimane tähtaeg on 21. oktoober 2015.

Kandideerida võivad:
–         üksikisikud; füüsilisest isikust ettevõtjad; ettevõtted või organisatsioonid;
–         2-4 liikmelised üksikisikute töörühmad, liikmete seast peab 1 inimene valmis olema koordinaator.

Kandideerimiseks palume hiljemalt 29. septembriks saata aadressile katrin.saart@etag.ee märksõnaga „Huviringide andmekogud“
järgmised dokumendid:
–         töö teostajate CVd ja varasema töökogemuse kirjeldus;
–         hinnapakkumine, mis katab kõik võimalikud tekkivad kulud (käibemaksukohuslastel koos käibemaksuga).

Lisainfo kirjalikult: Katrin Saart, koordinaator, katrin.saart@etag.ee

Andmete kogumist finantseeritakse Euroopa Liidu struktuurivahendite programmi
„Teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi reformi ja Eesti Teadusagentuuri käivitamise programmi „TeRaS““ vahenditest.

 

Kommenteerimine on suletud