Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS sai korralisel evalveerimisel positiivse tulemuse

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS läbis positiivselt korralise evalveerimise teadusuuringute valdkonnas ning kindlustas sellega endale õiguse seaduses sätestatud tingimustel taotleda oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest ning doktoriõppe avamist õppe aluseks olevas teadusvaldkonnas.

Komisjon arvestas hindamisel  kolme neljateistkümneks alakriteeriumiks jagatud ülemkriteeriumit:
teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkus võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevuse kriteeriumitega vastavas valdkonnas; teadustöötajate arv ja kvalifikatsioon võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumitega vastavas valdkonnas ning uurimiskeskkonna, sh seadmete ja ruumide olemasolu ja piisavus teadus- ja arendustegevuse läbiviimiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitav teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mis viiakse läbi kas korralise evalveerimisena asutuse teadus- ja arendustegevuse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna ekspert Kristi Raudmäe märkis, et eelmine korraline evalveerimine viidi läbi 2010. aastal, mille tulemus oli 18 positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutust. Kuna otsused kehtivad 7 aastat, on järgmine korraline evalveerimine 2017.aastal. Erandina toimunus 2013. aastal  Eesti Kunstiakadeemia  korralise evalveerimise kordusevalveerimine.

Nii korralisi kui sihtevalveerimisi korraldab Eesti Teadusagentuur.

 

Lisainfo evalveerimise protsessi kohta: Maarja-Liisa Kärp, tel: 731 7346; e-post: maarja-liisa.karp@etag.ee

Kommenteerimine on suletud