Rahvusvaheline reaal- ja loodushariduse konverents Gunnar Polma mälestuseks

11.–12. septembril 2015 toimub Tallinna Reaalkoolis rahvusvaheline reaal- ja loodushariduse konverents, mis on suunatud haridustöötajatele, üliõpilastele ning  haridusasutuste partneritele ja pühendatud varalahkunud karismaatilise õpetaja ja Tallinna Reaalkooli kauaaegse direktori Gunnar Polma mälestusele.

Konverentsi avapäeval käsitletakse reaal- ja loodushariduse jätkusuutlikkust nii Eestis kui mujal maailmas, räägitakse loodusteadusi toetavatest tegevustest ja loodusteaduslikust kirjaoskusest karjäärivalikute mõjutajana. Esinevad Neil McIntyre Ühendkuningriigist, Robert Adamson Kanadast, Lennart Egedal Petersen Taanist, Miia Rannikmäe ja Ülle Kikas Eestist. Päeva kokku võtvas paneeldiskussioonis arutlevad  reaal- ja loodusainete õpetamisest Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli rektorid ning aineõpetajad.

Konverentsi teisel päeval saavad osavõtjad  täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari erinevates töötubades, mille läbiviijateks on mitmed praktikud Tallinna Reaalkoolist, Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist jpt.

Registreerumine konverentsile kestab kuni kohtade täitumiseni või 28. augustini 2015.

Täpsem info ja registreerumisvorm:

http://www.etag.ee/teadpop/scientix/konverents/

Konverents toimub koostöös Eesti Teadusagentuuriga ja Sihtasutuse Innove korraldatud pedagoogide ühenduste ülese koostööpäeva PÜÜK 11 raames. Konverentsi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond,  European Schoolnet ja Scientix ning Tallinna Reaalkool.

Konverentsi info
Madis Somelar
Tallinna Reaalkool
Tel (+372) 5559 371
E-post: madis.somelar@real.edu

Kommenteerimine on suletud