Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teaduste sihtevalveerimise raportis tunnustatakse Eesti IKT-alast teadus- ja arendustegevust

Neljapäeval, 11. juunil kell 11 esitleb Eesti Teadusagentuur Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumis Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alase teaduse 2014. aasta sihtevalveerimise raportit. Rahvusvaheline komisjon hindas aasta jooksul IKT alast teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Cybernetica AS-s, ELIKO Tehnoloogia ja Rakenduste Arenduskeskuses ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis.

Valminud raportis tõdeb rahvusvaheline hindamiskomisjon, et Eestis läbiviidav IKT-alane teadustegevus on üldiselt heal tasemel ning mehitatud mitmete tugevate uurimisrühmadega. Komisjon soovitab meie teadlastel rohkem tegeleda alusuuringutega, sh masinõppimise, signaalitöötluse ja süsteemide valdkondades.

Raportis juhitakse tähelepanu, et praegune teadustöö tugineb enamasti lühiajalistele konkurentsipõhistele teadusprojektidele, mis pikas perspektiivis võib olla negatiivse mõjuga ning soovitatakse teaduse rahastamise süsteemi muuta pikaajalise stabiilsuse tagamise suunas, sealhulgas tuleks senisest põhjalikumalt üle vaadata doktorantide rahastamis- ja juhendamissüsteem.

Hindamisraportit tutvustab hindamiskomisjoni esimees, Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi emeriitprofessor Stefan Arnborg. Raporti esitlusele järgneb diskussioon, mida juhib Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Möödunud nädala reedel  esitlesime õigusteaduste hindamisraportit, rohkem kui aasta tagasi valmisid  energeetikaalaste uuringute ja ehitusteaduste hindamisraportid.

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Evalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille tegevust on hindamisele eelnenud aastal finantseeritud riigieelarvest.

 

Rohkem evalveerimisest ja raportist:

http://www.etag.ee/analuus/teadus-ja-arendustegevuse-evalveerimine/sihtevalveerimine/

 

Lisainfo raporti esitluse kohta:
Maarja-Liisa Kärp
Tel 731 7346
e-post: maarja-liisa.karp@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud