Euroopa teadusajakirjanikud tutvusid Eesti ökoteadustega

Välisajakirjanike grupp ja korraldajad

19-22. mail külastasid Eestit 17 teadusajakirjanikku kokku  11st riigist: Belgiast, Hispaaniast, Hollandist, Iirimaalt, Poolast, Soomest, Ungarist, USA-st, Venemaalt, Itaaliast ja Saksamaalt. Visiidi korraldajateks Eestis olid Eesti Teadusagentuur SA ja Eesti Teadusajakirjanike Selts ning välispartnerina  Euroopa Teadusajakirjanike Ühenduste Liit (EUSJA).

Visiidi teemaks oli liigiline mitmekesisust Eestis ja kliimamuutuste teaduslik uurimine. Visiidil esinesid Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli teadlased.

Külastati Eesti kõige liigirikkamat puisniitu Laelatult, mis on ühtlasi teadaolevalt Põhja-Euroopa kõige liigirikkam taimekooslus. Ajakirjanikud said võimaluse meresõiduks uurimislaevaga „Salme“, et saada teadmisi Läänemere liigirikkuse ja uurimistööde kohta.

Visiit kestis 3,5 päeva ning selle ajaga jõuti tutvustada liigirikkuse eri valdkondi – aiandusest ja liblikatest kurgede ja taimede stressi analüüsini. Vaata kogu programmi siit (pdf).

ETAg ja Eesti Teadusajakirjanike Selts korraldasid välisteadusajakirjanike visiiti Eestisse kolmandat korda. 2013 a. toimunud visiidi käigus tutvustati välisajakirjanikele erinevaid Eesti teaduse valdkondi. Eesti infotehnoloogilistele teadussaavutustele pöörati tähelepanu 2014. a.  visiidil. Iga aastaga on ajakirjanike huvi õppereisi vastu ühe suurenenud ja konkurss väljakuulutatud kohtadele tihedam.

Ajakirjanike vahetu tagasiside põhjal saab öelda, et nad on positiivselt üllatunud ja rahulolevad. Paljud olid Eestis esimest korda. Aastatega on suurenenud ajakirjanike ettevalmistus visiidiks. Mitmed käesoleva aasta visiidil osalenud ajakirjanikud olid teinud põhjalikku eeltööd ning teadsid juba eelnevalt, milliste teadlastega siin intervjuusid teha soovivad.

Teadust tutvustavate õppevisiitide formaat loob ideaalse võimaluse Eesti teaduse rahvusvaheliseks tutvustamiseks laiemale huviringile ning loob ühtlasi ka kontakte välismeedia ja Eesti teadlaste vahel, mis võivad osutuda viljakateks aastate vältel.

*Visiiti rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond Research in Estonia algatuse läbi ja Euroopa Teadusajakirjanike Ühenduste Liit.

 

Välisajakirjanikud „Salme“ uurimislaval.

Välisajakirjanikud Laelatu puisniidul

Kommenteerimine on suletud