Integreeritud taimekaitse teaduskoostöövõrgustiku ERA-Net C-IPM projektikonkurss eeltaotlustele tähtajaga 08.06.2015

 ERA-Net C-IPM on integreeritud taimekaitse alane Euroopa teadusvõrgustik, mille eesmärgiks on rahvusvaheliste taimekaitse teadusprojektide ühine koordineerimine ja rahastamine partnerriikide poolt.
27. aprillil  2015. a kuulutas teaduskoostöövõrgustik ERA-Net C-IPM välja rahvusvahelise taotlusvooru projektide eeltaotlustele.
 
Eeltaotlusi saab esitada kodulehe http://c-ipm.inia.es kaudu alates maikuu esimesest nädalast.
Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 8. juuni 2015 (kell 15:00 CET).
 
Põllumajandusministeerium rahastab rahvusvahelisel ühiskonkursil edukaks osutunud Eesti projektipartnereid kokku kuni 100 000 euro ulatuses.
 
Täpsemat teavet saab võrgustiku kodulehelt www.c-ipm.org
Lisamaterjalid (*vt lisatud failid): konkursi kutse, juhend taotlejale, siseriiklikud reeglid.
 
Täiendavat infot saab Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonnast (Helena Pärenson, tel. 625 6550, helena.parenson@agri.ee).
 
 

Kommenteerimine on suletud