Tallinna Ülikooli konverentsil mõtestatakse traditsiooni ja innovatsiooni hariduses

Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut korraldab koostöös Eesti Teadusagentuuri ja Tartu Ülikooliga haridusuuenduse konverentsi “Traditsioon ja innovatsioon hariduses”. Konverents leiab aset 15. ja 16. aprillil 2015 Tallinna Ülikooli aulas (Narva mnt 25).

Konverentsil mõtestatakse kiirelt muutuva ühiskonna ja uuenevate ülikoolide (Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool) kontekstis haridusmuutusi ja uuenemisvajadusi ning traditsioonilise ja innovaatilise kokkupuutekohti ning vastuolusid hariduses.

“Viimastel aastatel on hariduse ja selle uuenemisvajaduste üle arutletud tavapärasest enam. Valminud on Eesti elukestva õppe strateegia 2020, õpetajakoolitusega tegelevad Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool on seadnud uued sihid järgmise perioodi arengukavades ning õhus on tunnet, et palju on muutumas. Uuenduste tuhinas ei tohiks aga unustada seda, mis on olemas ja väärtuslik. Sellest mõttest ajendatuna hakkas kujunema ka konverentsi vajadus ja ideestik” kommenteeris teemapüstitust TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter.

15. aprillil on konverentsi keskmes uuenev õpetajaharidus ning ülikoolid. Ettekannetega esinevad Kristi Vinter (TLÜ Kasvatusteaduste Instituut, direktor), Pille Slabina (TLÜ Haridusinnovatsiooni Keskus, juhataja), Silver Pramann (Pedagoogiline Seminar, direktor), Krista Uibu (TÜ Haridusteaduste Instituudi dotsent), Kadri Ugur (TÜ Haridusuuenduskeskus, juhataja), Hedi-Liis Toome (TÜ Innovatsioonikoolid, koordinaator) ja Pille Villems (TÜ Pedagogicum, koordinaator).

Paneeldiskussioonis arutlevad haridusuuenduste üle TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi direktor prof. Toivo Maimets, lapsevanem Liisa Pakosta, ettevõtja Rasmus Rask ning TLÜ Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor dots. Kristjan Port.
Lisaks toimuvad töötoad, mis toovad kokku Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud ning praktikud ja annavad külalistele võimaluse hariduses toimuvat praktiliselt kogeda ning mõtteid vahetada. Päev lõppeb kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi 2015. aasta parimate tööde autasustamisega Eesti Teadusagentuuri poolt. Päeva juhib Urmas Vaino.

16. aprillil toimub Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli eestvedamisel konverentsi doktorantide päev. Selle päeva teemad keskenduvad doktoriõppe võimalikele arengutele lähitulevikus Eestis ja Euroopas tervikuna. Ettekannetega astuvad üles Eesti Teaduste Akadeemia president, prof. Tarmo Soomere, Marvi Remmik (TÜ), prof. Edgar Krull (TÜ), prof. Marika Veisson (TLÜ), prof. Priit Reiska (TLÜ) ja prof. Katrin Niglas (TLÜ).
Konverentsipäeva teises pooles on kavas Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli doktorantide ettekanded. Päeva juhib Grete Arro.

Konverents on osalejatele tasuta (registreerimine vajalik).
Oodatud on õpetajad, üliõpilased, koolijuhid, haridusjuhid, koolitajad, ülikoolisisesed ja -välised partnerid, haridushuvilised, Tartu ja Tallinna ülikoolide doktorandid ja juhendajad.

Konverentsi veebileht ja registreerimine: http://www.tlu.ee/haridusuuenduse-konverents.

Lisainfo:
Kertu Vebel
kertu.vebel@tlu.ee
tel 619 9702

Kommenteerimine on suletud