JPI Vee (Joint Programming Initiative) alane konverents 28.04.2015

28. aprillil 2015 toimub Võrtsjärve limnoloogiajaamas teaduse ühisprogrammeerimise algatuse JPI Vee (Joint Programming Initiative) alane konverents, mille eesmärk on kokku tuua Eesti veeteadlased ning arutada, millised on uued suunad veeteaduses ning kuidas saaksid Eesti teadlased selle algatuse teadusprogrammi täitmises kaasa lüüa.

Registreeruda palume 18. aprilliks 2015 Eesti Teadusagentuuri kodulehel http://www.etag.ee/rahvusvaheline-koostoo/horisont-2020/vee-konverents-eesti-veeteaduse-horisondid/

Osavõtjate arv on piiratud. Palume märkida ka transpordisoovi Tartust Võrtsjärve äärde ja tagasi.

Seminari korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse programm “Teaduse rahvusvahelistumine” Keskkonnaministeeriumi JPIde projekti kaudu.

Lisainfo Tiina Nõges tiina.noges@emu.ee; 5297148

Esialgne päevakava

10.00 – 11.00  transport Tartust Limnoloogiakeskusesse

11.00-11.30  registreerumine, hommikukohv

11.30 – 11.45 Elve Lode, TLÜ JPI Water arengust: vaadatuna Euroopast ja Eestist.

11.45 – 12.00 Elve Lode, TLÜ Ülevaade JPI Water strateegilisest teadusprogrammist SRIA 1.0.

12.00 – 12.15 Kalle Olli, TÜ Fütoplanktoni liigirikkuse tõusust Läänemeres ja selle seosest ökosüsteemi produktiivsusega.

12.15 – 12.30 Kaido Soosaar, TÜ Lämmastiku ja süsiniku bilanss põllumajanduslikku hajureostust puhastavates tehismärgalades.

12.30 – 12.45 Teele Ligi, TÜ Tehismärgalade kasutamine veekogudesse jõudva erinevat tüüpi reostuse vähendamiseks.

12.45 – 13.00 Kristjan Herkül, TÜ EMI Põhjaelustiku mitmekesisuse kaardistamisest kaugseire ja modelleerimise abil.

13.00 – 13.10 Maris Eelsalu TTÜ Laserskaneerimise võimalused rannikuprotsesside. Kvantifitseerimiseks.

13.10-13.20 Katri Pindsoo TTÜ Ekstreemsete veetasemete problemaatika.

13.20 – 13.35 Taavi Liblik, TTÜ EMI Soome lahe stratifikatsioonist erinevates mastaapides.

13.35 – 13.50 Ilja Maljutenko, TTÜ EMI Hoovuste mustrid Eesti rannikumeres 40-aasta pikkusest mudelarvutusest.

13.50 – 14.30 lõuna

14.30 – 14.45 Evelyn Uuemaa, TÜ Veekvaliteedi seos valgla maastiku struktuuriga

14.45 – 15.00 Liisa Puusepp, TLÜ Silmaga nähtavad ja nähtamatud inimmõju jäljed väikejärvedes – Eesti ja Jaapani näitel.

15.00 – 15.15 Atko Heinsalu, TTÜ Kliima soojenemine ja järvede ökosüsteemi muutused paleoperspektiivis.

15.15 – 15.30 Priit Zingel, EMÜ Mikroobne ling veekogude toiduahelates – teekond bakteritest kaladeni.

15.30 – 15.45 Anu Kisand, TÜ/EMÜ Molekulaarbioloogilise luubiga settes ja vees  – kuidas näha nähtamatut?

15.45 – 16.00 Helen Agasild, EMÜ Võrtsjärv ja Peipsi – mida uut on välja toonud stabiilsete isotoopide uuring?

16.00 – 16.15 Fabien Cremona, EMÜ Using high-frequency measurements and modelling for estimating lake metabolism.

16.15 – 16.30 Villem Aruoja, KBFI Vetikad ja nanod.

16.30 – 16.45 Randel Kreitzberg, EMÜ/TÜ/HM Meie kalade igapäevaelu – kuidas hakkama saada muutuvas keskkonnas?

16.45 – 17.00 Anti Vasemägi, EMÜ Proliferatiivse neeruhaiguse (PKD) uuringutest lõhelistel

17.00 – 17.15 Elve Lode, TLÜ Kokkuvõte – kuidas Eesti veeteadlaste järelkasv sobitub JPI Vee strateegilisse teadusprogrammi.

17.15-19.00 Kohv, suupisted, mõttevahetus, limnoloogiakeskuse ja järvemuuseumi tutvustus

19.00-20.00 Transport Tartusse

 

Konverentsi toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse programm “Teaduse rahvusvahelistumine”.

 

Kommenteerimine on suletud