Teadlaste uurimistoetuste tänavused summad on kinnitatud

Sel aastal toetatakse 34 uut institutsionaalset uurimisteemat kogusummas 3,2 miljonit eurot ning 54 uut personaalset uurimisteemat kogusummas 2,8 miljonit eurot.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse ja hindamisnõukogu esimees Andres Koppeli kommetaari kohaselt  oli uurimistoetuste konkurss väga tugev ja rahastusotsus tagas parima tasakaalu saavutamise kahe peamise eesmärgi vahel – uurimistoetused eraldati väga tugevate uurimissuundade jätkamise toetuseks ja samas arvestati ka valdava enamuse teadusasutuste jaoks strateegiliselt olulisteks peetud teemasid.

34 uut institutsionaalset uurimistoetust (IUT) lisanduvad senisele 106 IUTile, mis käivitusid juba 2013.-2014. aastal. Seega on 2015. aastal 14 teadus- ja arendusasutusel jooksvalt töös 140 institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemat kogusummas 28,78 miljonit eurot. Kinnitati ka 7 jätkuvat tuumiktaristu toetust kogusummas 0,52 miljonit eurot.

Personaalsete uurimistoetustena (PUT) eraldatakse üksikteadlastele ja väikestele teadusrühmadele tänavu kokku 6,35 miljonit eurot. Uute PUTide maht moodustab sellest 2,8 miljonit ja jätkuvate uurimisteemade maht 3,55 miljonit eurot.

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvooru põhieelarve oli ligikaudu 1,55 miljonit eurot, kuid Haridus- ja Teadusministeerium eraldas Eesti Teadusagentuurile järgmiseks kaheks aastaks kokku 4,1 miljonit eurot täiendavat toetust. „Tänu lisarahastusele saab sel aastal toetust 54 uut personaalset uurimisteemat, ilma lisarahastuseta oleks see arv jäänud 30 ringi,“ ütles uurimistoetuste osakonna juhataja Madis Saluveer. Hindamisnõukogu toetas väga tugevalt noorteadlaste rahastamist – 54 PUTist 34 on starditoetused.

Uurimistoetuste taotlusi hindasid Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu valdkondlikud ekspertnõukogud. Hindamisnõukogu ettepanekute alusel kinnitas institutsionaalsete uurimistoetuste otsused haridus- ja teadusminister. Personaalsete uurimistoetuste otsused kinnitas Eesti Teadusagentuuri juhatus.

Institutsionaalne uurimistoetus – teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku taristu ajakohastamiseks, täiendamiseks ja ülalpidamiseks eraldatav toetus.

Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus, mida taotletakse avalikul konkursil Eesti Teadusagentuuri kehtestatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud tingimustel ja korras.

 

Täiendav info:
Teadus- ja arendustegevuse statistika kohta: https://www.hm.ee/sites/default/files/tai_statistika_0.pdf
Teaduse rahastamise süsteemi muutmise ettepanekud: https://www.hm.ee/et/teadusraha

Kontaktisik:
Madis Saluveer
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Telefon: 730 0326
E-posti aadress: madis.saluveer@etag.ee

Kommenteerimine on suletud