Esmakordselt anti Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil välja eripreemia

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis esmakordselt Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil välja eripreemia parimale tööle infotehnoloogia valdkonnas

Preemia andis üle majandus- ja taristuminister Urve Palo ja selle pälvis Tallinna Tehnikaülikooli magister Priit Kruus töö „Eesti üleriigilise digiretsepti süsteemi hindamise raamistiku arendamine“ eest.

Eesti kontekstil ja rahvusvahelisel kogemusel valminud raamistikku saab edaspidi kasutada üleriiklike digiretseptisüsteemide hindamiseks. Samuti on sellest abi edasiste analüüside fookuse ja piiritluse tegemisel ning hindamistulemuste üldistamisel ja laiemasse sotsiaalmajanduslikku konteksti asetamisel. Lisaks aitab raamistik süstemaatilisel viisil hinnata digiretseptisüsteemi arendusvajadusi tulevikus. Tema juhendaja oli Liisa Parv.

„Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toob kokku aasta jooksul valminud üliõpilastööde paremiku, mille seast valitakse välja 56 riikliku rahalise preemia pälvinud tööd. On tore, et esimese valdkondliku ministeeriumina tunnustab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eripreemiaga parimat IT valdkonna tööd. Loodame, et see innustab teisi valdkondi järgmistel aastatel nende eeskuju järgima. Selle tulemusena saavad valdkondlikud ministeeriumid hea ülevaate oma valdkonnas toimuvast ja ehk leiab selle läbi suurem hulk üliõpilastööde tulemusi ka rakendust,“ sõnas teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Üliõpilaste teadustööde riiklikku konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ja rahastab Haridus- ja teadusministeerium. Konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas ja avaldada tunnustust parimatele. 2014. aastal laekus konkursile 511 teadustööd.

Kommenteerimine on suletud