EL keskkonnateemaliste ühisalgatuste (JPI Ookean, Vesi, Kliima) eesmärke ja edenemist kajastavate elektrooniliste materjalide koostamise avatud konkurss

Kuulutame välja ideede konkursi materjalide koostamiseks Euroopa Liidu ühisalgatuste (JPIde) töö tutvustamiseks ja levitamiseks.

Konkursil osalejad esitavad 15. detsembriks 2014 Keskkonnaministeeriumile kavandi, kus on kirjas:

  1. teema, mille kohta plaanitakse materjalid koostada (kas üks või mitu  JPId) ja millised algmaterjale selleks kasutatakse
  2. pakutava töö kavand ja ideed, kuidas seda plaanitakse ellu viia
  3. ettepanek, kus ja mil viisil soovitakse teostatud töö tulemused avalikustada (Keskkonnaministeeriumi, ETAgi kodulehel jne).

Konkursi võitja(te)ga sõlmitakse leping ja neil on üks kuu aega töö teostamiseks. Materjalid esitatakse Keskkonnaministeeriumisse Liina Eegile (liina.eek@envir.ee) pdf-formaadis, soovitavalt eesti ja inglise keeles (sõltuvalt teemast. Kui on teema, mis võiks laialdasemat huvi pakkuda ka väljapool Eestit, siis võib olla ka inglise keeles).

EL ühisalgatuste kohta saab rohkem lugeda http://www.envir.ee/et/teadus-ja-arendustegevus.

Konkursi kogumaksumus on 10 000 €.

Konkurssi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse programm “Teaduse rahvusvahelistumine”.

Konkursi teadet võib levitada.

Lisainfo:
Liina Eek
Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik
Tel: 6262877
liina.eek@envir.ee

 

 

Kommenteerimine on suletud